Skip to main content

​Utvecklingsfinansiärer satsar på förnybar energi i Afrika

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 13:18 CET

Swedfund investerar 15 miljoner dollar i Metier Sustainable Capital II, en fond inriktad på förnybar energi i Afrika söder om Sahara. Utöver investeringar inom förnybar energi kommer fonden även att investera i projekt för resurseffektivisering inom bland annat vatten och avfallshantering.

Metier Private Equity International är en erfaren fondförvaltare som tidigare rest tre fonder primärt fokuserade på Sydafrika, men har också erfarenhet av energiinvesteringar i andra delar av Afrika, exempelvis Uganda. Förvaltaren är van av att arbeta med utvecklingsfinansiärer och är väl införstådd med de hållbarhetskrav som Swedfund ställer. Med stöd från Swedfund och de andra utvecklingsfinansiärerna väntas nu kvaliteten på hållbarhetsarbetet öka ytterligare.

-Swedfunds investering på 15 miljoner dollar utgör en viktig del av fondens första kapitalresningsrunda och vi investerar tillsammans med flera andra europeiska utvecklingsfinansiärer. Genom att skjuta till kapital i en tidig fas ser vi att vi kan vara med och bidra till att mobilisera privat kapital från kommersiella investerare, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

Genom att satsa på en fond som dels adresserar ny kapacitet av förnybar energi, dels att hitta lösningar inom resurseffektivisering, bidrar investeringen till tre av FN:s mål i Agenda 2030: SDG #7 (affordable and clean energy), #12 (responsible consumption and production) samt #13 (climate action).

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu