Pressmeddelande -

Lågemitterande flygbränsle producerad med teknologi från Swedish Biofuels ska användas av Virgin Atlantic

Swedish Biofuels har gjort ett exempelöst framsteg i utvecklingen i teknik för hållbara bränslen i samarbete med partnerskapet mellan Virgin Atlantic och LanzaTech och presenterar världens första lågemitterande flygbränsle som ger hälften så stort avtryck som vanliga fossila alternativ.

Swedish Biofuels AB samarbetar med Virgin Atlantic och Lanzatech för ett genombrott i flygbränsleteknik som kommer göra att rökgaser från stålindustrin kan tas om hand och genom jäsning återvinnas till flygbränsle. Dessa gaser går normalt ut i atmosfären som koldioxid. Den nya produktionstekniken gör kolet kan fångas upp och återvinnas och därmed minskas avtrycket från förbränning. Swedish Biofuels har teknologin för att omvandla etanol med låg kolhalt, som produceras av LanzaTech, till flygbränsle. Analys av de första studierna visar att bränslet kan spara 45 – 50% i utsläpp över hela livscykeln. Detta nästa generation bränsle tillhandahåller ett alternativ för att producera flygbränsle som kompletterar alternativet att använda biomassa.

Swedish Biofuels AB, ett Stockholmsbaserat företag, har utveklat teknologi för att producera alternativa bränslen till flygplan. Det har demonstrerat denna teknologi i ett projekt som finansierats av U.S. Government Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Swedish Biofuels använder denna teknologi för att producera helt syntetiskt, 100% biologiskt flygbränsle från en mängd olika icke livsmedelsbaserade biologiska råmaterial, inklusive lignocellulosisk biomassa. Flygbränslet har testats med utmärkta resultat hos enheten AFRL på flygbasen Wright-Patterson inom USA:s flygförsvar.

Flygplanstillverkaren Boeing kommer arbeta tillsammans med Virgin Atlantic, Swedish Biofuels och LanzaTech för att nå det tekniska godkännande som behövs för att kunna använda nya bränslen i passagerarplan. Det kommersiella flyget skulle kunna flyga med det nya bränslet inom tre år.  

Professor Angelica Hull från Swedish Biofuels:

- Genom att kombinera teknologi från LanzaTech och Swedish Biofuels öppnas en spännande möjlighet att utöka råvarubasen för flygbränsle. Nu när Virgin Atlantic engagerar sig i detta skapas en stark drivande kraft att förverkliga denna utveckling.

# # #

För mer information om Swedish Biofuels, vänligen kontakta Natalia Lundman på 08 663 2740 eller e-post natalia@swedishbiofuels.se

För mer information om Swedish Biofuels teknologi: www.swedishbiofuels.se/technology/

Länk till Virgin Atlantics pressrelease: www.virgin.com/travel/news/world-first-low-carbon-aviation-fuel-to-be-developed-for-virgin-atlantic

För mer information om Virgin Atlantic, vänligen kontakta presskontoret +44 1293 747373 eller skicka e-post på engelska till joanne.foster1@fly.virgin.com

För mer information om Change is in the Air – Virgin Atlantic’s program för ökad hållbarhet: www.virgin-atlantic.com/changeisintheair

Ämnen

  • Miljö, energi

Taggar

  • biobränsle
  • hållbar
  • angelica hull
  • flygbränsle
  • jetbränsle

Swedish Biofuels AB är baserat i Stockholm och är specialiserade inom forskning, utveckling, demonstration och installation av alternativa bränslen för transportindustrin. Företaget har stark bas av patentför att producera biobränslen från biomassa, inkluderande icke livsmedelsbaserd biomassa, restprodukter från jordbruk, trä och restprodukter från träindustrin.

Presskontakt

Natalia Lundman

Presskontakt Affärsutveckling och marknadsföring 086632740