Pressmeddelande -

Drottning Silvia inleder Dementia Forum X 2021

Drottning Silvia är en hängiven förespråkare för kvalitativ demensvård och kommer den 25:e maj 2021 inleda det fjärde Dementia Forum X-mötet, som hålls vartannat år. Forumet samlar beslutsfattare, forskare, företagsledare, representanter från civilsamhället och vårdpersonal från hela världen som deltar i denna tre dagar långa virtuella sammankomst med temat ”En demensresa”.

Drottning Silvia har sedan 90-talet stöttat och kämpat för bättre demensvård och omsorg då hennes mor fick diagnosen demens. Drottning Silvia har givit sitt namn och sitt stöd till flera svenska initiativ, inklusive Stiftelsen Silviahemmet, som tillhandahåller program för utbildning och yrkeslegitimering inom området demensvård; Queen Silvia Nursing Award – ett internationellt stipendium som är utvecklat för att uppmuntra sjuksköterskor från 6 länder i Europa och USA att bidra till äldrevården och demensvården med nya lösningar; samt Dementia Forum X:s globala högnivåmöten kring demens. För att hedra Drottning Silvias hängivelse för arbetet med demens- och äldrevård utnämndes hon till hedersambassadör för Alzheimer’s Disease International i december 2018.

Mariama Samateh, projektchef på Dementia Forum X, säger: ”Hennes Majestät Drottning Silvia har givit sitt beskyddarskap till Dementia Forum X toppmöte sedan 2015. Sådant stöd och sådan tillit har hjälpt oss engagera världsledare i diskussionen och främja delandet av kunskap, samt skapa nya sektoröverskridande samarbeten och forskning mellan statliga och privata organisationer. Demenssjukdomar är mångfacetterade och det påverkar familjer, samhällen, vårdstrukturer och länder världen över. Därför är Dementia Forum X fast beslutna att få så många berörda parter som möjligt att arbeta för en framtid med samhällen som är redo för att ta hand om demenssjuka.”

2021 års möte hålls virtuellt mellan 25:e och 27:e maj och är öppet för intresserade deltagare som registrerar sig på www.dementiaforumx.org. Välkända forskare och experter på området såsom Paola Barbarino från Alzheimer’s Disease International, Dr Tarun Dua från Världshälsoorganisationen, Professor Miia Kivipelto från Karolinska Institutet, Professor Gill Livingston från University College London, Dr Hanadi Khamis M. Al Hamad från Hamad Medical Corporation, Dr Sameera Al Tuwaijri från Världsbanken, Dr Johan Sundelöf från Geras Solutions och många fler samlas på årets möte.

Kategorier

 • hälsa
 • vård
 • alzheimer
 • medicin
 • medtech
 • demens
 • palliativ vård
 • sjuksköterska
 • nurse
 • drottning silvia
 • nurses
 • sjuksköterskestudent
 • robotic
 • covid-19
 • folkhäls

SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö. Dessutom erbjuder vi: utbildnig, koncept för äldre- och demensboende, affärsutveckling, mentorskap, studiebesök hos vårdaktörer och smartphone-applikationer till stöd för anhöriga till demenssjuka och äldre. Vi är representerade med koncept och utbildningar i flera länder i Europa samt i Asien och Sydamerika.

Kontakter

Ausra Visocke

Presskontakt Market Development Director 703790253

Sophie Lu-Axelsson

Presskontakt VD +46 72 246 10 96

Mariama Samateh

Presskontakt Projektchef Dementia Forum X +46 73 047 28 23