Pressmeddelande -

Höglandsprodukter och Swedish Meats förstärker samarbete

Höglandsprodukter och Swedish Meats förstärker samarbetet i samband med att Swedish Meats förvärvar 30 procent av Höglandprodukters aktiekapital. – Vi har haft ett mycket bra samarbete med Höglandsprodukter under åren och vi har båda velat se en förstärkning av detta. Vårt tidigare samarbete har i huvudsak varit kopplat till nötkött vilket nu också kommer att utökas med griskött. Höglandsprodukter är ett litet säljfokuserat företag som vi har mycket att lära av, säger Matts Rosendahl, vVD och ekonomidirektör, Swedish Meats. Höglandsprodukter är ett marknadsorienterat företag med 9 anställda som utgår ifrån Halmstad. Företaget omsätter 460 MSEK. – Vi är i själen ett marknads- och säljorienterat företag. Just nu pågår det en stor omvandling i branschen och med detta som bakgrund ser vi bara fördelar med att utöka vårt samarbete med Swedish Meats, vilket ger oss stora möjligheter att stärka vår marknadsposition framöver, understryker Tommy Frejdh, VD, Höglandsprodukter. För ytterligare information kontakta: Matts Rosendahl, vVD Ekonomidirektör, mobil: 070-541 46 81 Tommy Frejdh, VD Höglandsprodukter, mobil: 0708-11 95 55 Hampe Mobärg, Informationsdirektör, mobil: 0730-68 35 70 Om Swedish Meats Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 4.500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 8,7 miljarder kronor. Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Postadress: 121 86 Johanneshov Telefon: 0771-510 510 Hemsida: www.swedishmeats.com

Ämnen

  • Mat, dryck