Pressmeddelande -

Swedish Meats förvärv av SLP Pärsons lämnas utan åtgärd

Konkurrensverket meddelade idag att man lämnar Swedish Meats förvärv av SLP Pärsons utan åtgärd. Det var den 22 november som Swedish Meats nådde en överenskommelse med ägarna till SLP Pärsons om att förvärva företaget. Förvärvet anmäldes regelmässigt till Konkurrensverket som genomförde en särskild undersökning avseende affären. I beslut konstaterades ”….att den anmälda koncentrationen inte skapar eller förstärker en dominerande ställning på någon berörd marknad, som väsentligen hämmar eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige”. – Det är givetvis glädjande, även om det var väntat beslut. Men det är framförallt ett viktigt beslut för Swedish Meats och Sveriges djurproducenter eftersom det innebär att vi nu kan öka vår effektivitet, vilket är nödvändigt i den allt hårdnande internationella konkurrensen som råder, förklarar Sören Kvantenå, Styrelseordförande Swedish Meats.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor