Pressmeddelande -

Forskningsraketen MASER 11 uppsänd!

Efter tre avbrutna nedräkningsförsök var i dag äntligen vädrets makter på Rymdbolagets sida. Kl. 06.00 lokal tid lyfte så MASER 11 från Esrange Space Center. De fyra experimenten ombord, som studerar vätskefysikaliska och metallurgiska processer, nådde en höjd av 252 km och tillbringade sex och en halv minuter i tyngdlöshet av den totalt 15 minuter långa flygningen, innan de landade i fallskärm och återbördades till forskarna för vidare analys.

 

Kunden, den europeiska rymdorganisationen ESA säger sig vara mycket nöjd med flygningen:

 

"MASER 11 är en stor framgång; forskarlagen är mycket nöjda med flygningen och ska nu utvärdera sina experiment mer noggrant" säger Wolfgang Herfs, projektledare ESA.

 

På MASER 11 flögs för första gången en röntgenutrustning ombord på en sondraket. Utrustningen är ursprungligen avsedd för laboratoriebruk, men Rymdbolagets ingenjörer har byggt om den för rymdbruk och har även i sin helhet utvecklat experimentmodulen som kallas XRMON - svensk ingenjörskonst på hög nivå. Experimentet syftar till att studera metallurgisk skumbildning i tyngdlöshet, grundforskning som ska användas för framtida jordisk tillverkning av lätta, starka och stötupptagande komponenter för t ex bilindustrin.

 

MASER är Rymdbolagets sondraketprogram för forskning i nära tyngdlös­het (mikrogravitation). Uppsändning och bärgning av raketen sker från Rymdbolagets egen ra­ketbas Esrange Space Center utanför Kiruna, projektledning, utveckling av raketens servicesystem och marksystem samt experimentutrustning sker i Solna utanför Stockholm. Rymdbolaget ansvarar för samtliga experimentmoduler ombord på MASER 11, vart och ett unikt utvecklade för just detta uppdrag.

 

Läs mer om MASER 11:


Pressinformation om MASER 11 (pdf)
http://www.ssc.se/filearchive/1/11019/Svenskt%20press-kit%20MASER%2011.pdf
Artikel om MASER 11, "Ingenjörskonst för forskning i tyngdlöshet" (pdf)
http://www.ssc.se/filearchive/1/11164/Ingenj%C3%B6rskonst%20f%C3%B6r%20forskning%20i%20tyngdl%C3%B6shet.pdf
MASER webbsida
Pressbilder från MASER 11
http://www.ssc.se/maser11pressimage

För mer information, kontakta: Gunnar Florin, Projektledare MASER 11, Rymdbolaget, tel 0707-22 92 12, e-post: gunnar.florin@ssc.se


Rymdbolaget - ett komplett rymdföretag

Rymdbolaget konstruerar, testar, sänder upp och sköter driften av rymd- och flygsystem. Vår verksamhet består av fyra affärsenheter som finns i Solna, Stockholm, Kiruna och Vidsel. Vid vår anläggning i Solna utvecklar vi satelliter, delsystem till rymdfarkoster, nyttolaster till raketer och flygburna system för havsövervakning. Vi äger Stockholm Teleport i Ågesta utanför Stockholm, en markstation för satellitkommunikationstjänster. Från vårt Esrange Space Center utanför Kiruna sänder vi upp sondraketer och ballonger. Här finns också en av världens mest använda civila markstationer för satelliter. Vi bedriver också testverksamhet för olika rymd- och flygfarkoster genom North European Aerospace Test range - NEAT, vid Vidsel Test Center, RFN.
Rymdbolaget äger det tyska företaget LSE som tillhandahåller satellitdriftstjänster, de svenska företagen ECAPS som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för satelliter och NanoSpace som utvecklar mikromekaniska system för olika rymdtillämpningar Vi är också delägare i SES SIRIUS som distribuerar TV och säljer andra telekommunikationstjänster på sina SIRIUS-satelliter.

 

 

Ämnen

  • Utbildning