Pressmeddelande -

Kostnadseffektiv forskning på Esrange Space Center

Pressbilder http://www.ssc.se/default.asp?groupid=2004112313245235 Med hjälp av höghöjdsraketer uppskjutna från Rymdbolagets raketbas Esrange kan europeiska forskare utföra experiment i nära tyngdlöshet på ett smidigt, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Gravitationen på jorden påverkar många fysikaliska, kemiska och biologiska processer och genom att reducera denna kraft till endast en tiotusendel (10-4 g), så kallad mikrogravitation, kan värdefull forskning utföras. Raketprogrammet Maxus erbjuder 12-13 minuters mikrogravitation ombord på en enstegsraket, det vill säga en raket med en motor. Den här tiden är ofta tillräcklig för att hinna utföra experimenten och få svar på de frågor forskarna har. Vid tillfällen då längre tider krävs finns andra mer kostsamma alternativ, till exempel den interna­tionella rymdstationen ISS. I dessa fall kan raketer från Esrange komma i fråga för att testa experimenten och säkerställa kvaliteten innan de längre flygningarna genomförs. Nästa raketuppskjutning från Esrange planeras till den 2 maj tidigt på morgonen då Maxus 7 ska skickas upp. Forskningen ombord på Maxus 7 Nyttolasten består av fem experiment som alla är byggda av EADS-ST, Rymdbolagets tyska samarbets­partner. Två av experimenten är av biologisk art, två handlar om materialutveckling av legeringar och ett behandlar grundforskning i fysik. Mer information om vetenskapen finns på Rymdbolagets webbplats (se nedan). Svensk-tyskt samarbete Maxus är ett sondraketprogram som genomförs av Rymdbolaget och den tyska rymd­organisationen EADS-ST. Programmet startade 1989 och den första uppskjutningen gjordes 1991. Den europeiska rymdorganisationen ESA finansierar hela projektet och Maxus 7 kommer denna gång att ha uteslutande europeisk forskning. Svensk kompetens Rymdbolaget började arbeta med utveckling av tyngdlöshetsexperiment 1975 och har sedan dess tagit fram 60 experimentmoduler för flygning på raketer, flygplan eller ombord på den amerikanska rymdfärjan. Mer än hälften av dessa har flugit på sondraketer från Esrange, som sedan starten 1966 har sänt upp fler än 500 raketer. Styrsystemet är speciellt utvecklat för raketen Maxus av Saab Ericsson Space, som har 20 års erfarenhet av att bygga styrsystem och har medverkat i omkring 200 raket­uppskjutningar. Läs mer om Maxus 7 på www.ssc.se Läs mer om tyngdlöshet. Läs mer om Maxus motor Castor 4B. För mer information kontakta: Gunnar Florin, Rymdbolagets projektledare (teknisk information) Tel: 0980 720 00 (vxl) Email: gunnar.florin@ssc.se Wolfgang Herfs, ESA:s projektledare (vetenskaplig information) Tel: 0980 720 00 (vxl) eller 0980 753 27 Email: wolfgang.herfs@esa.int Johanna Bergström-Roos, informationschef på Esrange, Rymdbolaget Tel: 070-544 60 21 Email: johanna.bergström-roos@esrange.ssc.se Rymdbolaget är en komplett rymdindustri. Vi utvecklar, sänder upp och sköter driften av rymdsystem. Från Rymdbolagets egen raketbas, Esrange utanför Kiruna, sänder vi upp sondraketer och höghöjdsballonger. Där har bolaget också markstationer för satellitkontroll och datamottagning åt kunder över hela världen. Vid vårt tekniska centrum i Solna konstruerar och utvecklar vi satelliter, sondraketer och delsystem för dessa, samt flygburna system för miljörelaterad havsövervakning. Rymdbolaget arbetar också med satellitbaserad telekommunikation genom delägande i och tekniskt stöd åt SES SIRIUS som säljer TV-distribution och andra teletjänster via sina Sirius-satelliter, samt vid vår markstation för satellitteletjänster - Stockholm Teleport. Rymdbolaget har ca 300 anställda och ägs av staten genom Näringsdepartementet.

Ämnen

  • Utbildning