Pressmeddelande -

Lyckad uppskjutning av TEXUS 43 från Esrange Space Center

Idag skickades raketen TEXUS 43 upp från Rymdbolagets raketbas Esrange Space Center utanför Kiruna. Raketen skickades upp klockan 10:12 svensk tid och experimenten ombord utfördes under knappt 6 minuter (347 sekunder) i tyngdlöshet. TEXUS är ett sondraketprogram för experiment utförda i tyngdlöshet. ESA (European Space Agency) finansierar programmet som genomförs av EuroLaunch och det tyska bolaget EADS-ST (European Aeronautic Defence and Space Company – Space Transportation). EuroLaunch är ett samarbetsprojekt mellan Rymdbolaget och den tyska rymdorganisationen DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). “Idag använde vi oss av den nya brasilianska rakettypen VSB-30 för andra gången och den fungerade utmärkt ur säkerhetssynpunkt”, säger Stig Kemi, chef för raket- och ballong­avdelningen på Esrange. ”I och med denna upp­skjutning kan vi konstatera att VSB-30 fungerar utmärkt för våra behov och kommer att användas i kommande kampanjer”, avslutar Kemi. “Flygningen gick som planerat och vi har just genomfört en helt perfekt bärgning av en fullständigt intakt nyttolast, säger Wolfgang Herfs, projektledare för ESA. ”Två av experimenten fungerade bra medan det tredje fallerade på grund av ett fel i experiment­modulens konstruktion. I stort sett kan vi konstatera att vi lyckades till 60% med de vetenskapliga experimenten ombord”, avslutar Herfs. Läs mer om TEXUS-Programmet och forskningen på TEXUS 43. http://www.ssc.se/default.asp?groupid=2004930134342164&pageid=200581614104077 För ytterligare information kontakta: Stig Kemi, chef för raket- och ballongavdelningen på Esrange Space Center, SSC Tel: 0980 720 43 eller 070 347 20 43 Email: stig.kemi@esrange.ssc.se Wolfgang Herfs, ESA:s projektledare Tel: 0980 720 00 (vxl) Email: wolfgang.herfs@esa.int Johanna Bergström-Roos, informationschef på Esrange Space Center, SSC Tel: 0980-720 24 eller 070-544 60 21 Email: johanna.bergstrom-roos@esrange.ssc.se Rymdbolaget är en komplett rymdindustri. Vi utvecklar, sänder upp och handhar driften av rymdsystem. Från Rymdbolagets egen raketbas, Esrange utanför Kiruna, sänder vi upp sondraketer och höghöjdsballonger. Där har bolaget också en stor anläggning med ett tiotal antenner och kontrollrum för satellitkontroll och datamottagning åt kunder över hela världen. Vid vårt tekniska centrum i Solna konstruerar och utvecklar vi satelliter, sondraketer och delsystem för dessa, samt flygburna system för miljörelaterad havsövervakning. Rymdbolaget arbetar också med satellitbaserad telekommunikation genom delägande i och tekniskt stöd åt SES SIRIUSs som säljer TV-distribution och andra teletjänster via sina Sirius-satelliter, samt via vår markstation för satellitteletjänster - Stockholm Teleport. Rymdbolaget har ca 300 anställda och ägs av staten genom Näringsdepartementet.

Ämnen

  • Utbildning