Pressmeddelande -

Rymdbolaget sänder musik till rymden

Den 4 juni kommer musik i form av radiovågor att sändas ut i rymden från Rymdbolagets anläggning Esrange Space Center utanför Kiruna. Sändningen är en del i ett konstnärligt musikprojekt som genomförs av radioprogrammet Ström i P2.

Radioprogrammet har under våren haft en programserie med temat "musik för främmande civilisationer". Serien avrundas med att de specialkomponerade styckena sänds ut i rymden från satellitstationen på Esrange.

-Vi håller med radioproducenten och artisterna om att tanken är kittlande - visst vore det spännande att i framtiden få kontakt med andra världar, säger Annika Benson, projektansvarig på Rymdbolaget. Från Rymdbolagets sida stödjer vi gärna det här konstprojektet för att uppmuntra intresset för rymden och rymdverksamhet. Troligen kommer vi att rikta signalerna mot stjärnbilden Cassiopeia, men på Esrange kommunicerar vi med satelliter och har ingen markutrustning för att nå långt ut i världsrymden, så musiksändningen är en ren symbolhandling.

Människans inneboende nyfikenhet driver hela tiden teknikutveckling och kunskap framåt. Det gäller inte minst utforskningen av rymden som ger oss information både om vårt ursprung och om vår framtid, inte minst inom klimatfrågan. Numera drar de flesta av oss nytta av rymdteknik varje dag, utan att ens tänka på det - t ex för väderprognoser, navigering, telefonsamtal och tv-sändningar.

Rymdbolaget är internationellt känt för sin kompetens och erfarenhet inom rymdteknik. Själva är vi stolta över att bidra till nytta och ny kunskap för Sverige och övriga världen.

Även om vi inte kan nå andra civilisationer med rymdmusik den här gången kanske Rymdbolagets teknik någon gång kan ge svar på om det finns liv på andra planeter!


För mer information, kontakta Annika Benson, Rymdbolaget, tel 08-627 62 51, annika.benson@ssc.se

 

Rymdbolagets webbplats
http://www.ssc.se/

För information om rymdmusiken och programmet Ström i P2, kontakta Håkan Lidbo, tel 0704-825646, hakan@container.to, eller besök Sveriges Radios webbplats


Rymdbolaget - en komplett svensk rymdindustri
Rymdbolaget utvecklar satelliter och raketsystem, sänder upp raketer och ballonger, sköter kommunikation med satelliter, utvecklar havsövervakningssystem och testar obemannade flygfarkoster. Koncernen har verksamhet i Solna, Kiruna, Vidsel, Stockholm och Uppsala samt i Tyskland, Frankrike och Kina.

Satellitstationen på Esrange Space Center utanför Kiruna har kontakt med en forsknings- eller kommunikationssatellit var femtonde minut! Det rör sig både om att styra satelliter och att ta ner information från dem. Esrange har t ex ett långsiktigt åtagande i det nya europeiska navigeringssystemet Galileo.

Esrange är också Europas enda raketbas, där man sänder upp obemannade forskningsraketer och höghöjdsballonger. Dit kommer forskare från hela Europa för att utföra olika vetenskapliga studier.

Vid Rymdbolagets teknikcentrum i Solna utvecklas raketsystem och satelliter. Mest aktuella just nu är tekniktestsatelliterna Prisma, som just nu tar form i Rymdbolagets lokaler, och klimatsatelliten Odin som varit i drift i sju år och bl a levererat viktiga data om ozonlagret och s k växthusgaser.

Rymdbolagets havsövervakningssystem för flygplan används bl a för miljöövervakning runt om i världen.

www.ssc.se

 

 

Ämnen

  • Utbildning