Pressmeddelande -

Rymdbolaget studerar asteroidfarkost

Rymdbolaget ingår i ett av tre industriella team som utvalts av ESA (European Space Agency) för att studera de tekniska möjligheterna för en mission kallad Don Quijote. Missionen ska utprova möjligheten att hindra asteroider från att slå ned på jorden genom att få dem att ändra bana. Don Quijote ska bestå av två farkoster, Hidalgo som med hög hastighet ska kollidera med en asteroid och Sancho som ska anlända tidigare till samma asteroid och stanna i dess närhet före och efter kollisionen för att mäta asteroidens position, form, massa och gravitationsfält. Farkosterna ska baseras på redan existerande teknologi där Rymdbolaget kan bidra med sin erfarenhet från utvecklingen av månsonden Smart-1 samt den pågående utvecklingen av Prismasatelliterna. I det senare projektet har rendezvous en stor roll, något som ger kunskap om hur man tar sig nära ett objekt och förblir där. Rymdbolaget, som ingår i ett team som leds av brittiska QinetiQ, ansvarar i studien för Sancho, den farkost som ska gå i bana runt asteroiden. Studien kommer att pågå till våren 2007 då resultatet ska avrapporteras till ESA. Planerad uppsändning för Sancho är 2011 och för Hidalgo 2016. Rymdbolagets projektledare för Sancho är Peter Rathsman som utnämndes till Årets projektledare 2005 för sin insats i Smart-1-projektet. För mer information, kontakta Peter Rathsman, Rymdbolaget, tel 08-627 63 14, peter.rathsman@ssc.se Läs mer om Rymdbolaget och Smart-1 på www.ssc.se och Prismasatelliterna på www.prismasatellites.se Läs mer om Don Quijote och NEO (Near Earth Objects) på ESA:s hemsida: http://www.esa.int/gsp/NEO. Där finns även bilder och animationer. Rymdbolaget är en komplett rymdindustri. Vi utvecklar, sänder upp och handhar driften av rymdsystem. Från Rymdbolagets egen raketbas, Esrange utanför Kiruna, sänder vi upp sondraketer och höghöjdsballonger. Där har bolaget också en stor anläggning med ett tiotal antenner och kontrollrum för satellitkontroll och datamottagning åt kunder över hela världen. Vid vårt tekniska centrum i Solna konstruerar och utvecklar vi satelliter, sondraketer och delsystem för dessa, samt flygburna system för miljörelaterad havsövervakning. Rymdbolaget arbetar också med satellitbaserad telekommunikation genom delägande i och tekniskt stöd åt SES Sirius som säljer TV-distribution och andra teletjänster via sina Sirius-satelliter, samt via vår markstation för satellitteletjänster - Stockholm Teleport. Rymdbolaget har ca 300 anställda och ägs av staten genom Näringsdepartementet. Bakgrund till Don Quijote År efter år kommer asteroider stora som berg så nära jorden att vi med teleskop har möjlighet att studera dem och lära oss mer om deras våldsamma historia. Ibland händer det att de kommer oroväckande nära vår planet. För ett par veckor sedan upptäcktes att risken är en på tusen att asteroiden 2004 VD17, en stenbumling på ungefär 500 meter i diameter och med en massa på nära 1000 miljoner ton, kolliderar med jorden under nästa århundrade. Kanske bör vi göra något åt detta, men exakt vad? ESA har funderat på hur rymdmissioner kan eliminera sådana hot och företag och forskare i Europa (däribland Rymdbolaget och Sverige) samt Kanada har nu påbörjat arbetet med att försöka hitta en lösning; Don Quijote. ESA har länge varit medvetna om vidden av problemet med asteroider och har sedan en tid arbetat aktivt med att försöka lösa det. 1996 kontaktade Europarådet ESA för att få dess bidrag till en långsiktig global strategi för att råda bot på möjliga nedslag. Rekommendationer från FN och OECD följde. Som ett svar på detta och andra förfrågningar, la ESA ut ett antal utvärderings- och missionsstudier genom sitt GSP-program (programmet för generella studier). Den preliminära fasen blev klar i juni 2004 och en expertpanel utsedd av ESA rekommenderade att Don Quijote skulle få högsta prioritet för ett genomförande. Nu är det alltså dags för industrin att ta fram sina bästa designlösningar för detta uppdrag. Tre industriteam har fått kontrakt på att utföra en teknisk möjlighetsstudie. Rymdbolaget ingår i det team som leds av brittiska QinetiQ. Sannolikheten för att 2004 VD17 ska kollidera med jorden är fortfarande liten och kan minska ytterligare vid fortsatta observationer. Men, om detta eller något annat objekt med samma storlek (t ex 99942 Apophis, en asteroid som år 2029 väntas komma så nära jorden att den blir synlig för blotta ögat – den första i mänsklighetens historia) kolliderar med vår planet blir energiutflödet förödande. Lyckligtvis är stora nerslag ovanliga. Men det händer att små asteroider slår ner, 1908 exploderade en asteroid över Sibirien och förstörde ett obebott skogsområde på över 2 000 kvadratkilometer. Hade asteroiden slagit ner bara ett par timmar senare hade St. Petersburg eller London träffats istället.

Ämnen

  • Utbildning