Pressmeddelande -

Spännande student­experiment på ballong­flygning från Esrange Space Center

Första möjliga uppsändningstillfälle är idag måndag 22 maj på eftermiddagen. BEXUS (Balloon EXperiment for University Students) är en årligen återkommande ballongkampanj med studentexperiment ombord. Det är universitetsstudenter från Kiruna Rymdkampus och gymnasister från Rymdgymnasiet och Hjalmar Lundbomsskolan i Kiruna som tillsammans inom sina respektive utbildningar utför projektet. Syftet är att stärka samarbetet mellan de olika rymdutbildningarna i Kiruna och att samtidigt ge studenterna inspiration och erfarenhet av att få delta i ett riktigt rymdrelaterat projekt. Ballongkampanjen utförs i samarbete med en projektledare och ett uppsändningsteam från Rymdbolaget som har ansvaret för själva uppsändningen och säkerheten kring denna. Under denna BEXUS-flygning ska även två belgiska experiment från Sint Pieters College i Bryssel flyga med. Samtidigt passar Rymdbolaget på att testa och flygkvalificera E-link, ett system för kommunikation mellan ballong och markstation. Ballongen ska stiga till 12 hPa (ca 27 km höjd) och ska fortsätta på denna höjd så länge som möjligt. Den tas sedan ned i samråd med experimentatorerna och även med hänsyn till gällande säkerhetsföreskrifter. Strax före uppsändningen får vi svar på om ballongen kommer att landa i Sverige eller i Finland. “Det är mycket viktigt för oss på Rymdbolaget att vår verksamhet knyts samman med de rymdutbildningar som finns i Kiruna”, säger Ola Widell, Rymdbolagets projektledare. ”Flera av studenterna gör sina examensarbeten hos oss och några av dem kommer att arbeta här efter avlagd examen”, avslutar Widell. “Det här är ett fantastiskt tillfälle för oss studenter att få delta i ett riktigt rymdrelaterat projekt redan under vår utbildning”, säger Mikael Koivunen, projektledare för studenterna vid institutionen för rymdvetenskap (IRV) på Kiruna rymdkampus. ”Att få kombinera teori och praktik på det här sättet ger oss en bra känsla av vad vi går till mötes i vår kommande karriär”, säger Koivunen avslutningsvis. 10 olika experiment ska utföras under flygningen Åtta av experimenten är svenska och innefattar en rad olika ämnesområden såsom analys av partiklar i jordens atmosfär (t ex i ozonlagret) och tekniska tester av utrustning ombord. De belgiska experimenten består av ett biologiskt och ett fysiologiskt experiment. Läs mer om studenternas experiment (de svenska) Läs mer om Rymdbolaget och kampanjen BEXUS 4 För ytterligare information kontakta: Ola Widell, Rymdbolagets projektledare på Esrange Space Center Tel: 0980-720 31 E-mail: ola.widell@esrange.ssc.se Mikael Koivunen, studenternas projektledare, Institutionen för rymdvetenskap (IRV) på Kiruna Rymdkampus Tel: 076-804 44 39 E-mail: mikkoi01@ryp.umu.se Johannes Reldin, student studenternas projektledare, Institutionen för rymdvetenskap Tel: 0980-721 53 eller 070-377 85 32 E-mail: johrel01@ryp.umu.se Johanna Bergström-Roos, information manager at Esrange Space Center, SSC Tel: 0980-720 24 eller 070-544 60 21 E-mail: johanna.bergstrom-roos@esrange.ssc.se Rymdbolaget är en komplett rymdindustri som utvecklar, sänder upp och sköter driften av rymd- och flygsystem

Ämnen

  • Politik