Pressmeddelande -

Spektakulära NASA ballonger från Esrange Space Center

Pressbilder http://www.ssc.se/default.asp?groupid=200551895218861 Som en uppföljning till förra årets lyckade NASA flygningar med ballong från Esrange är vi nu i full gång med att förbereda ytterligare tre stora ballonger för flygning över Atlanten. Ballongerna kommer att flyga i flera dagar och beräknas landa i Nord­amerika, närmare bestämt i Kanada eller Alaska. Två stora vetenskapliga experiment inom astronomi och ett tekniskt test för en ny ballongtyp ska utföras under maj till juli i år. De vetenskapliga projekten kallas för AESOP (Anti-Electron Sub-Orbital Payload) och TRACER (Transition Radiation Array for Cosmic Energetic Radiation). Den nya ballong­typen är en så kallad ULDB (Ultra Long Duration Balloon) som lämpar sig för långa ballongflygningar med tunga laster. Forskare och tekniker involverade i kampanjen anlände till Esrange redan i mitten av april och så fort vindarna i stratosfären har stabiliserat sig kommer första ballongen att skickas upp. Förmodligen sker detta inte före den 22 maj. Först skickas AESOP och ULDB:n upp och efter den 15 juni är det dags för TRACER. Kampanjen finansieras av NASA (National Aeronautics and Space Administration) och utförs av Rymdbolaget tillsammans med CSBF (Columbia Scientific Balloon Facility) som har sitt säte i Texas. “Tack vare ett utmärkt samarbete med våra amerikanska partners kan vi erbjuda astronomiforskare långa ballongflygningar med riktigt tunga instrument ombord”, säger Olle Norberg, chef för Esrange Space Center. ”Den lyckade ballongflygningen förra året med det stora teleskopet BLAST var den första sommarflygningen över Atlanten med många fler inplanerade”, avslutar Norberg. “AESOP ska studera magnetfältets struktur i heliosfären*, vilket är av stort intresse vid överföring av kosmisk strålning genom heliosfären. TRACER ska mäta tung kosmisk strålning. Båda dessa instrument är exempel på världsklassig vetenskap som finansieras av NASAs ballongprogram”, säger David Pierce, chef för the Balloon Program Office for NASA's Science Mission Directorate. ”Tack vare ett utmärkt samarbete med skickliga medarbetare på Esrange så kan NASA se fram emot att genomföra sin andra långflygning från Sverige till Kanada”, tillägger Pierce. Faktaruta Ballongens storlek 140 meter i diameter 120 m hög 459 ft i diameter 394 ft hög Ballongens volym för TRACER och AESOP 1,2 million m3 42400 kft3 Ballongvolym för ULDB 170 000 m3 6000 kft3 Gas (helium) 5000 m3 176 kft3 Beräknad flygtid 5-7 dagar Höjd 38-40 km 120-145 kft Ballongplan 250 000 m2 2690 kft2 TRACER’s vikt 2.72 ton 4,55 ton inkl. ballong 5997 lb 10197 lb AESOP’s vikt 1,36 ton 3,57 ton inkl. ballong 3267 lb 7467 lb ULDB’ vikt 1,36 ton 2,49 ton inkl. ballong 2998 lb 5490 lb Varför vill NASA sända upp ballonger från Esrange Space Center? Det finns många fördelar med att skicka upp vetenskapliga ballonger från Esrange. Först och främst tillåter det geografiska läget långa flygningar i totalt solljus (sommartid) eller i totalt mörker (vintertid). Dessutom finns en stor plan för ballonguppsändningar lika stor som 40 fotbollsplaner och flera byggnader för allt det förberedelsearbete som ballong­verksam­heten kräver. Vindarna på hög höjd i stratosfären är välkända och pålitliga så att både säkra flygbanor och landningsplatser i Nordamerika kan förutses. Det finns även intressanta fördelar med att genomföra vetenskapliga mätningar med hjälp av ballong i stället för med till exempel satellit. Utvecklingstiden är betydligt kortare för ballong­burna experiment och kostnaderna blir följaktligen lägre. Detta medför också att ballongprojekt lämpar sig utmärkt för doktorander som får mycket träning inför kommande forskningskarriär. Läs mer om Rymdbolaget och NASA Summer Campaign 2006 Läs mer om forskningen: TRACER, AESOP och ULDB Läs mer om NASA balloon programme och CSBF http://www.ssc.se/esrange För ytterligare information vänligen kontakta: Tomas Hedqvist, projektledare på Esrange Space Center, SSC Tel: 0980 720 16 eller 070 517 20 16 Email: tomas.hedqvist@esrange.ssc.se David L. Pierce, Chief, NASA Balloon Program Office Phone: +1 757 824 1453 Mail: David.L.Pierce@nasa.gov Danny Ball, Site Manager CSBF Phone: +1 903 729 0271 Mail: danny.ball@nsbf.nasa.gov Johanna Bergström-Roos, informationschef på Esrange Space Center, SSC Tel: 0980-720 24 eller 070-544 60 21 Email: johanna.bergstrom-roos@esrange.ssc.se * Det enorma område runt solen där den så kallade solvinden och solens magnetiska fält finns kallas för heliosfären. Solvinden ger upphov till bl a norrsken och störningarna på jorden när solen är aktiv. Solvinden består av laddade partiklar som med stor hastighet färdas från solen och når ungefär dubbelt så långt som till planeten Pluto. Rymdbolaget är en komplett rymdindustri. Vi utvecklar, sänder upp och handhar driften av rymdsystem. Från Rymdbolagets egen raketbas, Esrange utanför Kiruna, sänder vi upp sondraketer och höghöjdsballonger. Där har bolaget också en stor anläggning med ett tiotal antenner och kontrollrum för satellitkontroll och datamottagning åt kunder över hela världen. Vid vårt tekniska centrum i Solna konstruerar och utvecklar vi satelliter, sondraketer och delsystem för dessa, samt flygburna system för miljörelaterad havsövervakning. Rymdbolaget arbetar också med satellitbaserad telekommunikation genom delägande i och tekniskt stöd åt SES SIRIUS som säljer TV-distribution och andra teletjänster via sina Sirius-satelliter, samt via vår markstation för satellitteletjänster - Stockholm Teleport. Rymdbolaget har ca 300 anställda och ägs av staten genom Näringsdepartementet.

Ämnen

  • Utbildning