Pressmeddelande -

Utbildning för ökad lönsamhet inom Turismen i Swedish Lapland

På torsdag och fredag denna vecka startar en stor utbildningssatsning för turistföretagare i Swedish Lapland. Satsningen är budgeterad till 1,8 miljoner kronor och den håller på till och med december 2010. Finansiärer är Länsstyrelsen i Norrbotten och EUs landsbygdsprogram.

Turistföretagarna har själva fått tala om vad de vill förkovra sig inom genom en enkät som skickades ut via Luleå Tekniska Universitet. Några områden som ansågs viktiga var: marknadsföring, entreprenörskap, produktutveckling, affärsmannaskap och kulturkunskap. Det första tillfället handlar om hur produktutveckling kan ske för att passa de målgrupper som prioriteras.

- Detta är en viktig strategisk satsning för turistnäringen i Swedish Lapland. Vi har grundat denna genom ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet som genomförde en enkätstudie åt oss för att vi ska erbjuda det som företagarna efterfrågar. Målsättningen är att öka lönsamheten i de företag som utnyttjar möjligheten att delta under dessa två år. Detta första tillfälle går av stapeln i Luleå, men det kommer att ges tillfälle att förkovra sig på många andra orter i länet under de två år som satsningen pågår, säger Jan-Erik Jaensson, VD Swedish Lapland

 

För mer information: Jan-Erik Jaensson 070-5182090, jan-erik@swedishlapland.com

Programmet bifogas som PDF

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • produktutveckling
  • luleå
  • utveckling av besöksnäring
  • utbildning
  • destinationen swedish lapland

Regioner

  • Norrbotten

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges arktiska destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi - samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Relaterat innehåll