Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU sätter punkt för energislöseriet

Vi går miste om mer än 500 000 jobb. 460 miljoner ton koldioxid släpps ut. 2 700 miljarder kronor förloras. Varje år. Allt på grund av att våra byggnader använder massor av energi, helt i onödan. Igår beslutade EU-kommissionen att sätta punkt för detta slöseri.

- Äntligen. Det här är ett nödvändigt och skarpt direktiv som faktiskt kan göra skillnad, säger Ulf Frisk, vd på Swedisol.

Igår, torsdagen den 13 november, tog EU-kommissionen ett viktigt steg på vägen till ett hållbart samhälle. Med ett omskrivet direktiv för energieffektivisering av byggnader kan EU:s medborgare nu se fram mot bättre, moderniserade och framför allt energisnåla byggnader att bo och verka i.

- Byggnader står för mer än 40 procent av energianvändningen i EU. Men vi slösar med den dyra energin, bland annat på grund av dålig isolering. Våra värme- och kylkostnader och utsläpp av koldioxid är orimliga. Och inomhusklimatet är dåligt i alldeles för många hus, säger Ulf Frisk, vd på Swedisol.

Med omskrivningen av direktivet från 2002 (2002/91/EC) pekar EU på den stora potentialen att spara pengar i att minska användningen av energi och utsläppen av koldioxid. Speciellt i gamla byggnader.

Skapar nya jobb

Men det är inte bara koldioxid och pengar som kan sparas. De föreslagna åtgärderna kan också skapa många, efterlängtade jobb i lågkonjunkturen.

- Vår europeiska branschorganisation Eurima räknar med att detta kan skapa 500 000 nya jobb, berättar Ulf Frisk.

En av de viktigaste punkterna i det nya direktivet är att EU tar bort den nedre gränsen på byggnadens storlek för att den ska omfattas av reglerna för energieffektivisering vid renovering. Idag ligger den på 1 000 kvadratmeter. Med det nya direktivet omfattas även småhus.

-Den punkten betyder väldigt mycket. Det är i de små byggnaderna som vi kan göra störst energibesparingar, förklarar Ulf Frisk.

Dessutom sätts minimikrav på energieffektivitet på varje enskild ingående byggdel, inte bara på byggnaden i sin helhet.

Miljonprogrammet ett gyllene tillfälle

En annan viktig nyhet är att varje medlemsstat ska ta fram en plan på hur man ska uppnå målet med lågenergibyggnader - inte bara vad gäller nya, utan även befintliga byggnader.

- Nya byggen motsvarar trots allt bara en procent av byggnadsbeståndet. Så om vi verkligen vill minska utsläppen av koldioxid och slöseriet med energi, måste vi renovera våra gamla byggnader. Här är renovering av det svenska miljonprogrammet en gyllene chans att få effekt i arbetet att minska utsläppen av koldioxid, säger Ulf Frisk.

Det nya direktivet förväntas godkännas 2010 och införas i medlemsstaterna 2012. För offentlig sektor kommer införandet att ske ett år tidigare.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Veronica Koutny Sochman

Veronica Koutny Sochman

Presskontakt VD 070-176 14 01

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för god isolering

Swedisol är en branschorganisation för god isolering där medlemmarna är företag som marknadsför och säljer mineralullsisolering i Sverige. Swedisol arbetar för hållbart byggande och god isolering som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bidrar till bättre inomhusmiljö och hälsa. Den svenska mineralullsbranschen omsätter cirka 3 miljarder kr.

Swedisol
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm