Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 64 träffar

Mineralullsindustrin satsar på fossilfri produktion
Woodisol förlorar målet mot Swedisol

Woodisol förlorar målet mot Swedisol

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 00:19 CEST

Patent- och marknadsdomstolen underkänner Woodisol AB:s yrkanden mot Swedisol om otillbörlig marknadsföring. I huvudmålet fälldes Woodisol för otillbörlig marknadsföring den 29 mars 2019 i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018.

Ökat behov av energieffektivisering av bostäder

Ökat behov av energieffektivisering av bostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 13:06 CEST

Det akuta behovet av energieffektivisering hos kommunägda bostadsbolag har ökat sedan förra året, visar en ny rapport som beställts av Swedisol. Rapporten visar också att mer än en halv miljon lägenheter i Sveriges kommuner behöver energieffektiviseras.

Energianvändningen i lägenheter minskar inte tillräckligt

Energianvändningen i lägenheter minskar inte tillräckligt

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 11:04 CEST

Mellan 2014 och 2017 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 6,3 procent enligt Swedisols energieffektiviseringsindex. Det motsvarar cirka 0,9 megawattimme per lägenhet. Det är bra, men samtidigt bedömer Swedisol inte detta mål som tillräckligt ambitiöst för att klara klimatomställningen.

Nyheter Visa alla 18 träffar

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

Nyheter   •   Nov 21, 2019 17:33 CET

Byggmaterialindustrierna vill modernisera och förbättra brandskyddsreglerna. Framför allt för att slå vakt om människoliv, men vi bör inte nöja oss där. I vår strävan mot ett mer hållbart byggande måste vi också förhindra eller begränsa de enorma skadorna på byggnader, som har stora ekonomiska kostnader.

Ny film: Hållbar energianvändning nödvändig för klimatomställningen

Ny film: Hållbar energianvändning nödvändig för klimatomställningen

Nyheter   •   Okt 30, 2019 16:51 CET

Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra byggnader. Det finns goda exempel på halverad energianvändning i byggnader men det behövs starkare incitament för att få Sveriges fastighetsägare att sätta igång.

Ny guide för ett hållbart och komfortabelt boende

Ny guide för ett hållbart och komfortabelt boende

Nyheter   •   Okt 10, 2019 23:29 CEST

Nu lanseras en helt ny webbguide för villaägare som vill höja kvaliteten på sitt boende genom att renovera sitt hus. Syftet är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. Guiden är ett samverkansprojekt mellan olika organisationer, företag samt energi-och klimatrådgivare.

Renoveringsstrategin är avgörande för att nå klimatmålet

Renoveringsstrategin är avgörande för att nå klimatmålet

Nyheter   •   Jun 17, 2019 13:37 CEST

För att klara det åtagande som Energikommissionen beskriver krävs det en kraftigt ökad takt i arbetet med energieffektiviserande renoveringar. För sektorn bostäder och service innebär en minskning på 20 procent cirka 30 TWh på drygt 10 år. Det är en minskning på 3 TWh per år.

Blogginlägg Visa alla 30 träffar

Vi behöver skarpare energihushållningskrav i BBR för att klara klimatmålet

Vi behöver skarpare energihushållningskrav i BBR för att klara klimatmålet

Blogginlägg   •   Sep 12, 2019 23:19 CEST

Vi behöver byggregler med skarpa energihushållningskrav samt en progressiv och vass renoveringsstrategi för att minska energianvändningen i vårt befintliga byggnadsbestånd. I dagsläget har vi varken eller.

Den viktiga renoveringsstrategin

Den viktiga renoveringsstrategin

Blogginlägg   •   Apr 03, 2019 21:56 CEST

Enligt EU-direktivet ska renoveringsstrategin fastställa en färdplan med åtgärder och nationellt fastställda mätbara framstegsindikatorer för att nå fossilfrihet 2045. Det är lätt att räkna ut att om vi ska 30-faldiga takten behövs det rejäla åtgärder som kraftigt skärpta nybyggnadsregler motsvarande t ex minst halva skillnaden mellan nuvarande BBR och passivhusnivå.

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Blogginlägg   •   Nov 15, 2018 23:50 CET

I Sverige har vi årligen cirka 20 000 bränder med cirka 100 dödade och 1000 skadade. De mätbara samhällskostnaderna för bränder uppgår till minst 6 miljarder kronor per år. Dessutom har bränder en negativ inverkan på byggnadsbeståndets hållbarhet. Det behövs en skärpning i Plan- och byggförordningen för att förhindra eller begränsa skador vid brand.

Finns det en plan för energieffektivisering?

Finns det en plan för energieffektivisering?

Blogginlägg   •   Okt 01, 2018 16:46 CEST

Bara under de kommande fyra åren beräknas 35 miljarder kronor investeras i ny vindkraft och fram till 2040 över 200 miljarder kronor. Men förvånansvärt lite uppmärksamhet ges till hur effektivisering av våra byggnader kan bidra. Staten skulle kunna bidra till energieffektivare hus med lägre effektbehov och därmed göra besparingar på t ex ombyggnaden av kraftnätet.

Bilder 2 träffar

Mats Björs

Mats Björs

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Linn Sandholm
Ladda ner
Storlek

2,13 MB • 1535 x 2126 px

Kyotopyramiden

Kyotopyramiden

Kyotopyramiden – grundprinciper vid renovering: * Minimera först värmebehovet. Rätt klimatskärm (fönster, dörrar, isolering) och ventil...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

305 KB • 1181 x 927 px

Dokument Visa alla 11 träffar

Dom 2019-03-29

Dom 2019-03-29

Dokument   •   2019-09-25 00:19 CEST

Domen

Domen

Dokument   •   2019-03-29 14:37 CET

Stämningsansökan Hunton Fiber

Stämningsansökan Hunton Fiber

Dokument   •   2018-05-15 15:27 CEST

Energieffektiviseringsundersökning

Energieffektiviseringsundersökning

Dokument   •   2017-09-29 13:43 CEST

I genomsnitt beräknas knappt hälften av de privata bostadsbolagens och närmare 60 procent av de kommunala bostadsbolagens bestånd ha behov av energieffektivisering. . Omräknat till hela beståndet av lägenheter i flerbostadshus på riksplan, indikerar svaren en totalvolym av ca 750 000 lägenheter med behov av energieffektivisering.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Vd
  • marztsuf.bayjoxqrsqy@srxwezxdinasolrl.mlsemi
  • 070-887 43 57
Vd Swedisol fr o m 2016-04-01