Pressmeddelande -

beQuoted nyheter: Avvaktande inställning från Swedol

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-40/bbb-2008-40.htm#Swedol

beQuoted nyhetsbrev

26 november 2008


Avvaktande inställning från Swedol
- Drar ner expansionstakten tills konjunkturen vänder uppåt

Swedol flaggar i sin senaste delårsrapport för en försiktigare hållning framöver, i avvaktan på att osäkerheten i marknaden ska upphöra. Resultatet under tredje kvartalet tyngs av en korrigeringspost för felaktigheter i affärssystemets lagermodul.

God försäljningsökning men ökade kostnader tredje kvartalet
Bolagets delårsrapport för de första nio månaderna 2008 visar på följande siffror:

  • Omsättning: 603,3 Mkr (503,6), +20%
  • Resultat efter finansnetto: 62,8 Mkr (69,9)
  • Vinst per aktie: 1,41 kr (1,58)

I samband med en systemuppgradering under innevarande kvartal upptäcktes ackumulerade avvikelser från tidigare perioder. Det tidigare redovisade resultatet överskattades med totalt 9,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2007 och första halvåret 2008, varav 2,3 miljoner kronor förra året.

Korrigeringen av detta fel har i sin helhet belastat årets tredje kvartal. Samtidigt har nya rutiner införts för att säkerställa att felet inte inträffar igen.

Siffrorna för det tredje kvartalet isolerat visade följande:

  • Omsättning: 199,6 Mkr (167,6), +19%
  • Resultat efter finansnetto: 16,6 Mkr (26,6)
  • Vinst per aktie: 0,37 kr (0,60)

Räknar man bort korrigeringen för IT-felet blir resultatet således i nivå med samma kvartal förra året. Dock bidrog orealiserade värdeförändringar på valutaterminer med 5,3 miljoner kronor till årets resultat.

Andelen av försäljningen som sker i butik ligger kvar på förra kvartalets nivå strax över 80 procent, vilket bidrar till att marginalerna är något sämre än förra året. Postorderhandeln minskar allt mer, medan den lönsamma webbhandeln ökar, fast från en låg nivå.

Kunderna har blivit försiktigare, Swedol likaså
- Vi har inte fått färre kunder i butikerna, men vi har märkt en viss försiktighet. Just nu är det svårare än någonsin att läsa av marknaden, säger Markku Piippo, vd i Swedol.

- Den allmänna avmattningen av konjunkturen och den finansiella krisen har gjort att vi intagit en försiktigare hållning. Vi drar tillfälligtvis ned på takten för uppstart av nya butiker. Etableringen i Norge, som var tänkt att inledas nästa år, skjuts på framtiden, fortsätter Markku Piippo.

Även personal och varulager ses över. Neddragning av extrapersonal är att vänta, samtidigt som bolaget vill reducera antalet så kallade hyllvärmare i butikerna.

- Vår inriktning är dock fortfarande att de varor kunderna vill ha ska finnas på plats i butikerna, framhåller Markku Piippo.

Swedol startar serviceverkstäder i butikerna
Redan nu finns service på hydraulikslangar i Swedolbutikerna. Under innevarande kvartal utökar man verksamheten till mer kompletta serviceverkstäder.

- Utrymme har vi och igångsättningskostnaderna är mycket små. Och förutom att tjäna pengar på själva servicen hoppas vi också att kunderna ska handla hos oss medan de väntar på att servicen utförs, berättar Markku Piippo.

- Inledningsvis erbjuder vi service på våra egna varumärken, något som kan komma att utökas framöver. Även produkter som är köpta hos någon annan kan komma i fråga, förklarar Markku Piippo.

Kronförsvagningen inverkar negativt
En majoritet av importinköpen sker i dollar och i övrigt huvudsakligen i euro. Framför allt dollarn har stärkts kraftigt mot kronan, vilket medfört att inköpspriserna i kronor har stigit. Detta har till viss del motverkats av sjunkande råvarupriser.

- Förra året steg råvarupriserna medan dollarn sjönk. I år är det tvärtom. De sänkta råvarupriserna märks dock inte lika mycket för vår del som den höjda dollarkursen. Våra valutasäkringar gör dock att hela höjningen inte slår igenom direkt, framhåller Markku Piippo.

- Dessutom höjer vi våra egna priser i takt med att inköpen blir dyrare, tillägger Markku Piippo.

Nya butiker öppnade under hösten
Under oktober / november har nya butiker i Haparanda, Östersund och Borlänge slagit upp portarna. Totalt finns nu 26 butiker, och ytterligare tre är kontrakterade för öppning nästa år.

- Det kan mycket väl bli fler än tre nyöppningar nästa år, vi avvaktar och ser hur marknaden utvecklas, säger Markku Piippo.

beQuoted justerar ner vinstprognosen för 2008
Främst resultatförsämringen som sammanhänger med IT-felet gör att beQuoted sänker vinstprognosen för helåret, exklusive noteringskostnader, till cirka 2,05 kronor per aktie. beQuoted tycker ändå att Swedol är en av många köpvärda aktier i nuläget.

 

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Ämnen

  • Detaljhandel