Pressmeddelande -

beQuoted nyheter: Swedol ökar expansionstakten

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-18/bbb-2008-18.htm#Swedol

Swedol ökar expansionstakten - Första norska butiken öppnar 2009

Swedols resultat för första kvartalet var något sämre än beQuoted väntat, även med beaktande av de engångskostnader som uppkom. Positivt var dock ett besked om att etableringstakten för nya butiker ökas.

Presenterade rapporten för första kvartalet hos Remium
Den 9 maj offentliggjordes delårsrapporten för årets första kvartal. Samma dag höll Swedol en analytikerpresentation hos Remium i Stockholm. beQuoted deltog i mötet.

Första kvartalet 2007 gav följande siffror:

• Omsättning: 192,6 Mkr (165,1), +17%
• Resultat efter finansnetto: 18,5 Mkr (21,2)
• Vinst per aktie: 0,42 kr (0,47)

En stor del av Swedols inköp görs i dollar. Bolaget har som policy att valutasäkra runt hälften av dessa inköp. Detta görs med köp av terminskontrakt - de dollar man kommer att behöva framöver köper man i förväg till en förutbestämd kurs.

Swedol rapporterar numera i enlighet med IFRS. Därför är man tvungna att i boksluten värdera sina innehavda terminskontrakt. För första kvartalet resulterar detta i en bokföringsmässig förlust på 2,9 miljoner kronor. Någon reell förlust är det dock inte fråga om.

Vad man egentligen säger är, att om terminskontrakten i stället hade tecknats vid utgången av perioden, skulle de ha kostat 2,9 miljoner kronor mindre. Och vinsten, när varorna som motsvaras av terminskontrakten säljs, skulle ha ökat med samma belopp.

Bolaget har också tagit en del engångskostnader, bland annat för flytten av lagret till Örebro. Kvartalets förberedelser inför noteringen på Stockholmsbörsen har kostat 1 miljon kronor. Summan av engångs- och terminsvärderingskostnaderna uppgår till cirka 5 miljoner kronor.

Tar man också hänsyn till att första kvartalet 2007 var ovanligt starkt, är periodens resultat faktiskt inte så dåligt. beQuoted tycker dessutom att de negativa faktorerna uppvägs av beskedet om att etableringstakten ökas från 4 - 5 till 6 - 7 nya butiker per år.

Inleder utlandsexpansion
Positivt är också att företaget inleder sin utlandsexpansion. Man startar i Norge med en butik under nästa år. Den norska marknaden är ganska lik den svenska, och lagret i Örebro ligger bra till. Ändå ska inte risken för problem i Norge underskattas.

Men Swedol verkar vara välförberedda för språnget ut i Norden. Man säljer redan till norska kunder via postorder, och att Gert Karnberger föreslås till ny styrelseledamot är nog ingen tillfällighet. Som tidigare vd i Clas Ohlson har han stor erfarenhet av utlandsetableringar.

Swedol har öppnat butik i Borås
Den 17 april öppnade bolaget sin 21:a butik. Den är belägen i Borås och
omfattar knappt 2000 kvadratmeter. Ytterligare fyra butiker är hittills kontrakterade för att öppnas i år.

Kontrakt tecknat på ny butik i Halmstad
Bolaget meddelade också i slutet på april att man fortsätter sin expansion med en butik i Halmstad. Öppningsdag för denna är planerad till första kvartalet 2009.

De finansiella målen kvarstår
Styrelsen har efter en översyn av företagets finansiella mål inte funnit anledning till någon ändring:

• Årlig omsättningstillväxt på lägst 20 %
• Avkastning på eget kapital på lägst 25 %
• Rörelsemarginal på lägst 13 %
• Soliditet på minst 40 %

Swedols vd Markku Piippo känner sig bekväm med målen och påpekar att det inte är förbjudet för bolaget att överträffa dem.

Viss avmattning har märkts
Swedol har inte märkt någon större försvagning av tillväxten, även om en viss dämpning skett. Den i södra delen av landet mycket milda vintern har gjort att efterfrågan på vissa säsongsvaror minskat.

Börsnoteringen av Swedolaktien närmar sig
beQuoted tror att målet är en notering under andra kvartalet, men bolaget styr inte själva över processen inför noteringen. Hur stor den kvarvarande kostnaden blir vet man inte i förväg. Swedol uppskattar att den kan hamna på i storleksordningen 1 miljon kronor.

Bolaget värderas inte som det tillväxtföretag det är
beQuoted tror att den ökade takten i butiksetableringen ger positiv inverkan från och med 2009. Butikerna blir i regel lönsamma inom ett år, och med fler butiker ökar vinsten. Minskningen till ett centrallager väntas ge pluseffekter från kommande halvårsskifte.

Vi sänker prognosen för helåret till en vinst exklusive noteringskostnader på cirka 2,80 kronor per aktie. De goda utsikterna för kommande år gör att vi fortsatt är klart positiva till Swedolaktien.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

 

 

Ämnen

  • Detaljhandel