Pressmeddelande -

Swedol AB (publ) Senarelägger tidpunkt för delårsrapporten jan-sep 2008

Swedol har beslutat att senarelägga tidpunkten för offentliggörandet av delårsrapporten januari - september 2008 (datum enligt kalendarium den 6 november 2008). Anledningen till detta är problem med bolagets IT-stöd. Nytt datum för avlämnande av rapporten är tisdagen den 18 november kl. 08.50.

Styrelsen i Swedol AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Markku Piippo, VD, tel 08-742 47 20, markku.piippo@swedol.se
Casper Tamm, CFO tel 08-742 47 32, casper.tamm@swedol.se
John Zetterberg, Styrelseordförande. Mobil 070 -757 46 22, john@zelda.se

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare samt på postorder och internet kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, hydraulik, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Swedol är en komplett leverantör med hög servicenivå, exemplarisk lagerhållning och effektiva leveranser till proffsen inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och industrisektorn - och andra - som väljer proffskvalitet. Swedol är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm, (Small cap).

Ämnen

  • Detaljhandel