Gå direkt till innehåll

Kontakt

Urban Funered

Urban Funered

Ordförande Swedsec
Cecilia Blomqvist

Cecilia Blomqvist

Senior jurist, ansvarig för disciplinförfaranden 070 749 28 39
Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Vd 073 96 411 98
Malin Wissén

Malin Wissén

Jurist, disciplinförfaranden 08-56 26 07 17

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.