Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har lämnat investeringsrådgivning utan att dokumentera på rätt sätt.

Rådgivaren har vid ett relativt stort antal tillfällen lämnat investeringsrådgivning utan att dokumentera rådgivningen i företagets rådgivningsverktyg. I något ärende hade en kund klagat över rådgivningen och bristen på dokumentation gjorde att det i efterhand inte gick att se vad rådgivaren och kunden kommit överens om. Genom agerandet har rådgivaren överträtt företagets interna regler om rådgivning, som är uppställda för att säkerställa att dokumentation sker i enlighet med lag. Rådgivaren har också gjort över hundra sökningar på sig själv i företagets interna system som är strid med företagets regler.

SwedSecs disciplinnämnd slår fast att reglerna om dokumentation av rådgivning utgör en central del av kundskyddet och det är av stor vikt att de följs. Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren i de här fallen har utsatt företaget och företagets kunder för risker. Nämnden konstaterar också att det är viktigt att dokumentera rådgivning på rätt sätt för att företaget på bästa sätt ska kunna hantera eventuella klagomål från kunder. Även om det finns all anledning att se allvarligt på överträdelserna så finner disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 204 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15