Pressmeddelande -

TrioBe utan subvention!

www.rondellen.net

TrioBe, ett kombinationspreparat som innehåller vitamin B12, folsyra och vitatmin B6 ställs utanför läkemedelsförmånerna från den 1 augusti. Beslutet från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) meddelades den 28 april. Det kommenteras nu i Rondellenen (Recension, vol 30). TLV motiverar sitt beslut med hänvisning till behovsprincipen och solidaritetsprincipen. På den svenska marknaden är TrioBe inte kostnadseffektivt, med de priser och preparat som där konkurrerar om kunderna. Preparatet är dock bra på sina villkor och har en framtid på valda delar av världsmarknaden.

Bo Norberg, red

Rondellen/The Rondel

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vitamin b12
  • folsyra
  • vitamin b6
  • läkemedelsförmån