Pressmeddelande -

Internationell försäkringsjätte anlitar Swedwise

IT-företaget Swedwise får ytterligare ett prestigeuppdrag. Det är det internationella försäkringsbolaget IHI Bupa som valt det Karlstadsbaserade företagets dokumenthanteringssystem Documon.

- Det här visar att vi har stor kompetens inom vårt specialområde. Till att börja med kommer vi att arbeta med IHI Bupa i Skandinavien. På sikt hoppas vi att det kan leda till fler uppdrag på global nivå, säger Roger Wall, vd på Swedwise.

IHI Bupa är en världsledande aktör inom internationella hälso- och reseförsäkringar. Företaget är en del av Bupa International med 52 000 medarbetare över hela världen.

Säker och kostnadseffektivt
Documon är ett digitalt dokumenthanteringssystem utvecklat av Swedwise. Documon används av banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, tillverkningsindustri och andra organisationer med behov av att hålla ihop dokumenttyper från olika system som ett ärende och där det är viktigt med hög spårbarhet, till exempel under en handläggning eller tillverkningsprocess. Systemet samlar upp information och gör det enkelt att skicka och ta fram rätt information till rätt mottagare, samtidigt som processen kvalitetssäkras.

- Med Documon slipper man manuell hantering av dokument, till exempel att skriva ut från olika system och springa fram och tillbaka till skrivaren för att hålla ihop ärendet. Programmet fångar upp utskrifter från alla system så att de kan skrivas ut, e-postas, faxas, sparas till fil och arkiveras vid distribution. Det gör att man enkelt kan återsöka dokument och det sparar både tid, papper och pengar, säger Roger Wall.

För mer information, kontakta:
Roger Wall, vd, Swedwise, tfn 0702-79 99 71

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • bupa
  • documon
  • ärendehantering
  • dokumenthantering
  • swedwise
  • roger wall
  • karlstad
  • dokument- och ärendehantering

Swedwise förbättrar och effektiviserar informationsflödet mellan olika affärssystem genom moderna, pålitliga lösningar för integration, utdatahantering och arbetsflöden. Företaget har sitt säte i Karlstad och leds av Roger Wall, Daniel Grindelid och Jonas Fredriksson, som alla har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med digitala informationsprocesser.

Kontakter

Roger Wall

Presskontakt Vd 0702-79 99 71

Relaterat innehåll