Pressmeddelande -

Swentech undersöker utbildningsbehoven inom elektronikbranschen

Swentech Utbildning AB är ett utbildningsföretag som är specialiserat på utbildningar inom elektronikområdet. Företagets kunder finns inom ett stort antal olika branscher, från medicinsk, industriell, militär till rymdelektronik.

Som ett led i sitt kvalitetsarbete genomför Swentech nu en stor undersökning för att ge elektronikföretagen den bästa möjliga servicen. Undersökningens syfte är att kartlägga de kommande utbildningsbehoven hos elektronikföretagen - när i tid, i vilken omfattning och inom vilka områden som företagen beslutat att investera i kompetensutvecklingen.

Som en morot för besvarande av enkäten deltar den som svarar i utlottningen av 20 trisslotter. Utöver det får företaget 25% rabatt på den första kursplatsen de beställer efter denna undersökning.

Undersökningen har ca 10 frågor beroende på hur man svarar och vilka följdfrågor som kommer.

Undersökningen finns på adressen:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHlLRDZhLWlCMmVfNHI2Zl9FVmE1Z2c6MQ

 

Kontakt:

Maisa Ek, Marknadschef, 070-514 99 88, maisa.ek@swentech.se

 

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • elektronik
  • lödutbildning
  • undersökning
  • kundundersökning
  • kundenkät
  • utbildningsbehov
  • elektronikbranschen
  • utbildning

Swentech Utbildning är auktoriserat av FMV att hålla utbildning och utfärda behörighetsbevis inom mjuklödning och ytmontering (FSD5115 och FSD5117). Swentech är medlem i IPC och officiell distributör av IPC-standarder. Våra instruktörer är certifierade enligt FSD- och IPC-standarder. Vi har flera decenniers samlade kunskap inom elektronikutbildning.