Gå direkt till innehåll
Koordinator Sara Munktell, Swerim
Koordinator Sara Munktell, Swerim

Pressmeddelande -

Additivt tillverkat rostfritt stål ska ersätta konventionellt framställt rostfritt stål i krävande miljöer

Spänningskorrosion är en känd problematik vid användning av rostfria stål i krävande miljöer. För att korta ner ledtiden och sänka kostnader för specialkomponenter, vill man inom vissa branscher ersätta konventionellt framställt rostfritt stål med additivt tillverkat rostfritt stål.

Detta innebär att additivt tillverkat rostfritt stål måste klara av samma typ av krävande miljöer som konventionellt rostfritt stål. I dagens läge är spänningskorrosion väl utrett och under god kontroll vad gäller konventionellt rostfritt stål, men i stort sett outforskat för additivt tillverkat rostfritt stål.

I det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials nya projekt ”Spänningspåverkan och korrosionsegenskaper hos material framställda genom additiv tillverkning – SAMCO” avser man – genom att främja säker användning och sänkta kostnader – att öppna upp för en ny marknad där komponenter tillverkade av additivt tillverkat rostfritt stål kan användas i slutanvändarapplikationer där det föreligger risk för spänningskorrosion.

SAMCO kommer bland annat att rekommendera produktförbättringar i den additiva tillverkningens värdekedja, med betoning på restspänningsbildning vid additiv tillverkning, vad detta har för påverkan på spänningskorrosion och hur efterbehandlingsmetoder kan ta bort eller minska restspänning från tillverkningsprocessen.

– SAMCO initierades från behovet att öka förståelsen hur additivt tillverkade rostfria stål beter sig i miljöer där det finns risk för spänningskorrosion. Ämnet är i nuläget i stort sett outrett och frågan kom från flera håll, vilket resulterade i ett konsortium med deltagare från pulvertillverkare till slutanvändare. Vi ser verkligen fram emot att få reda ut frågan i nära samarbete med våra kunniga projektpartners, säger Sara Munktell, forskare på metallforskningsinstitutet Swerim samt projektledare för SAMCO.

SAMCO har en total budget på 8,7 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova. Förutom Swerim deltar Forsmark, Ringhals, OKG, Alfa Laval, Quintus Technologies, CURTISS-WRIGHT Surface Tenchnologies och Höganäs I projektet.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas drygt 44 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”. Sex nya projekt har beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova, varav SAMCO är ett av dessa.

Kontaktperson
Sara Munktell, sara.munktell@swerim.se, 072-223 08 01

Ämnen

Taggar

Regioner


Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.

Presskontakt

Margaretha Sönnergaard

Margaretha Sönnergaard

Presskontakt Swerim Marknadskommunikation och press