Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Är hundraprocentig återvinning av zinkinnehållande stoft och slam möjlig?

På metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå har det utvecklats och byggts en ny försöksanläggning, baserat på AGAs OXYFINES-teknik, som den 27 – 29 augusti ska testas i skarpt läge. Målsättningen är att det på sikt ska kunna ske en hundraprocentig återvinning av bland annat masugnsslam, en restprodukt från råjärnstillverkning.

Media är välkommen att närvara under försökskampanjen i den nya försöksanläggningen i Swerims demohall onsdagen den 28 augusti. Samling kl 14.30 i receptionen, Swerim, Aronstorpsvägen 1. Tidpunkten är avpassad till försöksprocessen.

Bakgrunden till forskningsprojektet är SSAB:s arbete för att öka nyttiggörandet av restmaterial, för att kunna göra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. Genom att använda AGAs OXYFINES-teknik demonstreras en metod för att upparbeta zinkinnehållande stoft/slam och göra användbara produkter.

Vid svensk malmbaserad stålproduktion genereras masugnsslam, en restprodukt från råjärnstillverkning i masugn. Trots ett högt innehåll av värdefulla element som järn (ca 35 %) och kol (ca 20 %) deponeras slammet i slambäddar eftersom zinkinnehållet är för högt för återföring till befintliga interna processer. Om slammet hade kunnat återföras till masugnen skulle detta leda till ett minskat behov av järnmalmspellets.

Målet med forskningsprojektet, som leds av Swerim, är att slammet ska separeras genom AGAs OXYFINES-teknik och på så sätt kunna återföras till produktion. Zink förångas till ett stoft, medan icke förgasningsbara beståndsdelar som till exempel järn, bildar en produkt i botten av reaktorn som stålverket kan återanvända. Zinkstoftet är tänkt att kunna användas vid extern zinktillverkning, till exempel hos Boliden.

Sista veckan i augusti genomförs den andra försökskampanjen av två i Luleå. Försök som genomfördes under våren i den nykonstruerade försöksanläggningen ska bekräftas och verifieras. Bland annat kommer det att processas större mängder masugnsslam och driftstiderna kommer att vara längre, för att komma närmare dimensionerna av en industriell process.

– Det skulle vara av stort ekonomiskt och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör det här möjligt. Lagrat material skulle minska och vi skulle spara på jungfruliga råmaterial, säger projektledaren Katarina Lundkvist, Swerim.

Vid pressträffen närvarar forskare och representanter från Swerim, SSAB och AGA Linde.

Forskningsprojektet finansieras av Energimyndigheten med ca 5 miljoner kronor. Övriga partner i projektet är AGA Linde, SSAB Europe, SSAB Merox och Boliden Mineral.

_________________

För mer information: Projektledare Katarina Lundqvist, katarina.lundkvist@swerim.se, 070-385 12 29

Anmälan till pressträffen senast onsdag den 28 augusti kl 09.00: Margaretha Sönnergaard, margaretha.sonnergard@swerim.se, 073 535 41 08.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.

Kontakter

Margaretha Sönnergaard

Margaretha Sönnergaard

Presskontakt Swerim Marknadskommunikation och press

Relaterat innehåll

Välkommen till Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.