Gå direkt till innehåll
Geometrioptimerad limfogning - ett nytt FFI-projekt

Pressmeddelande -

Geometrioptimerad limfogning - ett nytt FFI-projekt

I ett nystartat FFI-projekt antas utmaningen att optimera och kvalitetssäkra limprocessen. Med hjälp av automatisk banplanering och avancerad simulering ska projektet bana väg för det ökande behovet av limanvändning i de nya lättare fordonen. Projektet ska säkerställa reproducerbara limfogar som klarar lastfall och variation i komponenter.

Swerea IVF, FCC och Chalmers har tillsammans med Volvo Car Corporation, Volvo LV, Plastal, KB Components, Teamster, Graco och Trilack Finishing startat ett 3-årigt forskningsprojekt inom Vinnovas FFI-program Hållbar Produktion. Projektets mål är att utveckla tekniker och metoder för geometrisk optimal limfogning.

Multimaterialkombinationer i sammansatta produkter blir allt vanligare för att optimera produktens egenskaper och vikt. I dessa konstruktioner sammansatta av olika material är fogningsmetoderna centrala.

Limapplicering är en process som i dag tar mycket tid i anspråk och som, i dag, ur ett hållbarhetsperspektiv ger ett tveksamt resultat då man dels brottas med alldeles för stor materialåtgång av lim, dels för att limmet hamnar på ställen där det inte ska vara. Men det viktigaste är att man egentligen inte säkerställer att man får en optimal fog som garanterat klarar att bära den last eller uppnår den egenskap som man avsett.

Projektet kan förväntas leverera en implementerbar teknik och metod för optimal limapplicering men också med detta bidra till att höja kunskapsnivån kring vikten av att skapa rätt förutsättningar så att limfogens egenskaper kan nyttjas maximalt i framtida produkter.

Vill du veta mer, kontakta:
Per-Johan Wahlborg, Swerea IVF, 031 706 61 07
eller
Mathias Sundbäck, Volvo Car Corporation, 031 325 70 70.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Presskontakt

Margaretha Sönnergaard

Margaretha Sönnergaard

Presskontakt Swerim Marknadskommunikation och press

Välkommen till Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.