Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Industrin storsatsar på framtidens gjutna komponenter

Industrins behov av gjutna komponenter med hög hållfasthet och låg vikt ökar ständigt. Miljökraven driver utvecklingen för de flesta branscher, exempelvis fordons och vindkraftsindustrin. Det handlar mer och mer om att lägga rätt material på rätt plats, d­ v s finna vikteffektiva lösningar och olika typer av mixmaterial (aluminium/komposit/järn etc).

Vinnova tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen och ett 20 tal företag satsar över 40 miljoner kronor under en 3 årsperiod på att utveckla nästa generations gjutna komponenter för fordons-, vindkrafts- och verkstadsindustrin. Forskningen kommer att drivas av forskningsinstitutet Swerea SWECAST AB i Jönköping i nära samarbete med företagen.

Forskningen kommer att samordnas inom Casting Innovation Centre (CIC), som är en nationell samling av forskning och utveckling inom gjutna material och komponenter. CIC är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, Tekniska Högskolan i Jönköping och Swerea SWECAST AB. Totalt arbetar ett 50 tal forskare inom CIC.

”Jag är helt övertygad om att behovet av gjutna lättviktslösningar kommer att öka dramatiskt i framtidens fordon, och att arbeta med högteknologiska gjutna komponenter kommer vara en framgångsfaktor för svensk gjuteriindustri”, säger Swerea SWECASTs VD, Mats Holmgren.

För ytterligare information kontakta projektledare Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST AB, Jönköping, tel 070-694 32 59.

Ämnen


Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 450 anställda och omsätter 550 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Luleå, Jönköping, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även verksamhet i Brest och St Etienne i Frankrike.

Kontakter

Margaretha Sönnergaard

Margaretha Sönnergaard

Presskontakt Swerim Marknadskommunikation och press

Välkommen till Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.