Gå direkt till innehåll
ProMet - Nytt samarbete med Mefos

Pressmeddelande -

ProMet - Nytt samarbete med Mefos

MEFOS och Swerea KIMAB har under 2008 etablerat en ny samarbetsform. Konceptet som går under namnet ProMet innebär att institutens gemensamma metallurgiska forskningsresurser kan erbjudas marknaden på ett enklare sätt.

Samordningen gäller processutveckling inom metallurgi och bearbetning, produktutveckling, materialrelaterad forskning och avancerade analyser och beräkningar.

ProMet innebär att MEFOS och Swerea KIMAB ansvarar för konfidentialitet och koordinering av projekten gentemot kunden. En gemensam projektledare ansvarar för att engagera alla nödvändiga resurser för projektet ska kunna genomföras inom givna ramar. Vår förhoppning är att ProMet ska innebära nya möjligheter till samarbeten med branschföretagen.

Kontaktpersoner:
Anders Salwén, Swerea KIMAB, +46 (0)8 440 48 49
Håkan Lundbäck, Mefos, +46 (0)920 20 19 88

 

Ämnen


Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm. Swerim ägs till 80 procent av industrin och till 20 procent av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden.

Kontakter

Margaretha Sönnergaard

Margaretha Sönnergaard

Presskontakt Swerim Marknadskommunikation och press

Välkommen till Swerim

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.