Gå direkt till innehåll
Pontus Sjöberg, vd Swerim och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.
Pontus Sjöberg, vd Swerim och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.

Pressmeddelande -

Swerim och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet

Metallforskningsinstitutet Swerim och Luleå tekniska universitet har tecknat ett samarbetsavtal inom utbildning, forskning och innovation.

Det utökade samarbetet ska innefatta både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation och ska, enligt avtalet, präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv för att ta tillvara den fulla potentialen hos de personer som verkar inom båda parters organisationer. Avtalet innefattar också kompetensförsörjning och kompetensutveckling, med aktiviteter som gemensam studentrekrytering och utveckling av nya former för utbildning och lärande.

– Samarbetet är viktigt för oss både vad gäller forskning och kompetensförsörjning. Både vi och Luleå tekniska universitet spelar en viktig roll på för industrin på dessa områden, säger Pontus Sjöberg, vd för Swerim. Han poängterar att Swerim och Luleå tekniska universitet har en lång tradition av samarbete, som blir allt viktigare med det starka näringsliv och den infrastruktur för forskning som finns i norra Sverige.

– Med aktörer som SSAB, LKAB, Boliden, Northvolt, Luleå tekniska universitet och Swerim är förutsättningarna att bedriva gemensam forskning mycket goda betonar Pontus Sjöberg.

– Vi är Sveriges gruvuniversitet och Swerim är Sveriges metallurgiska forskningsinstitut. Det nya avtalet stärker och breddar ett redan framgångsrikt samarbete mellan landets två starkaste forskningsaktörer inom gruv- och stålindustrin, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, och pekar på att universitetet och Swerim bland annat gemensamt verkar inom CAMM (Center for Advanced Mining and Metallurgy), ett av regeringen utsett strategiskt forskningsområde för hållbar användning av naturresurser.

Vid frågor kontakta​

Ämnen

Taggar

Regions


Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.

Presskontakt

Margaretha Sönnergaard

Margaretha Sönnergaard

Presskontakt Swerim Marknadskommunikation och press