Blogginlägg -

Projektledarens bästa vän

Swinx Tid har länge varit ett favoritredskap för projektledare. I Swinx Tid har man hela tiden full ekonomisk kontroll på projekt, tider, kunder och medarbetare. Kopplar man samman Swinx Tid med Swinx ScanLev förbättras överblicken ytterligare. Då är varje inkommen faktura aldrig längre än ett enkelt musklick bort..!

Swinx Tid, 10 år i projektens tjänst
I år är det tio år sedan Swinx Tid lanserades, något som kommer att firas framöver. Mycket har hänt i programmet sedan första versionen och utvecklingen kommer att fortsätta. Huvudlinjerna och grundstruktruren i programmet är dock detsamma vilket vi känner stolthet över. Det innebär att de antaganden vi gjorde i planeringen för hur ett tid- och projekthanteringssystem ska se ut, i stort sett visat sig vara korrekta.

Projekt, tider och medarbetare
Varje medarbetare registrerar nedlagd tid, eventuella utlägg och resor på varje projekt i Swinx Tid. Från ekonomisystemet hämtar man in leverantörsfaktura-transaktioner och låter dessa belasta respektive projekt. När det är dags för fakturering skapar projektledarna fakturaunderlag och vill ofta i samband med detta kunna se innehållet i en faktura som ska vidaredebiteras till kund.

Swinx ScanLev, en bild säger mer än...
Om man använder Swinx ScanLev för att skanna, registrera, kontera och attestera sina leverantörsfakturor öppnas nya möjligheter även för projektledarna. Fakturan kommer att via ekonomisystemet hamna i Swinx Tid, precis som tidigare. Men istället för att bara visa sig som en transaktionsrad på projektet, kan man dessutom klicka fram och titta på fakturan direkt på skärmen. I samband med att man sedan skapar fakturor på sina projekt, kan man även välja att skriva ut alla omkostnadsfakturor för att bifoga fakturan till kunden om så önskas.

Glöm fakturapärmar och projektmappar!
Projektadministration har av tradition tagit mycket tid och kraft att hantera. Fakturor och kopior på dessa ska in i pärmar. Mappar och förteckningar över projekten ska upprättas och sorteras. Vid fakturering ska kopior göras och bifogas som underlag. Mycket tid går åt för administration, tid som kan vara svår att få betalt för. Med kombinationen Swinx Tid och Swinx ScanLev kommer detta arbete att avsevärt underlättas och kvalitén att höjas vilket leder till stora tidsbesparingar. Tid som istället kan användas till exempelvis analyser och efterkalkyler...

Ämnen

 • Elektroniska affärer, kommunikation

Taggar

 • fakturering
 • leverantörsfaktura
 • programvara
 • skanna
 • swinx
 • trendator
 • swinx scanlev
 • swinx tid
 • projektledare
 • medarbetare
 • administration
 • lönsamhet
 • analys
 • efterkalkyl
 • projekt
 • tidsbesparing

Presskontakt

Henric Berggren

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad 040-680 83 30

Relaterat material