Pressmeddelande -

Även småföretagen investerar i elektronisk fakturahantering

Swinx ScanLev, småföretagens system för effektivare fakturahantering, lanserades under hösten 2009. Intresset för elektronisk fakturahantering är mycket stort bland företagarna och på kort tid har programmet fått stort genomslag på marknaden och nu passerat 600 användare.

Att hantera leverantörsfakturor är kostsamt, det har stora företag känt till länge och därför skaffat system som underlättar hanteringen. När landets småföretag velat göra samma sak har prislappen på dessa system tidigare varit ett hinder. Ett hinder som försvann hösten 2009 i och med lanseringen av Swinx ScanLev.

- Vi satte som första försäljningsmål att uppnå 600 användare före sommaren, berättar en påtagligt nöjd Björn Serenhov, försäljningsansvarig hos Trendator. Att vi uppnått detta redan tyder på att marknadens intresse till och med är större än vad vi vågat hoppas på.

Sedan höstens lansering har Swinx ScanLev fortsatt att utvecklas och anpassas till flera ledande affärssystem. Bland annat har även en "mini-version" av systemet för de allra minsta företagen lanserats. Samtidigt har programmet efter kundernas önskemål fått stöd för att attestera fakturor via vanlig epost, vilket varit mycket efterfrågat.

- Att hitta en lösning för att granska och attestera fakturor via ett vanligt mailkonto, visade sig vara en större utmaning än vi räknat med, säger Per-Åke Aronsson utvecklingsansvarig för Swinx ScanLev. Men vi lyckades och har därmed kombinerat enkelheten i hanteringen med kraven på säkerhet och att vem som attesterat dokumenteras.

Ämnen

 • Nya produkter, tjänster

Kategorier

 • trendator
 • swinx scanlev
 • skanna
 • programvara
 • leverantörsfaktura
 • fakturering
 • e-faktura
 • mail
 • swinx
 • affärssystem

För programutvecklingen av Swinx-produkterna svarar Malmö-företaget Trendator AB, startat 1987. Efter att under många år ha verkat i huvudsak som återförsäljare inom IT-branschen valde man 1999 att satsa aktivt på egen programutveckling. Första programmet Swinx Tid lanserades 2000 och har idag närmare 3000 användare. Swinx ScanLev lanserades hösten 2009 och ScanLev Lite vintern 2009

Kontakter

Henric Berggren

Presskontakt Marknadsansvarig Marknad 040-680 83 30

Relaterat innehåll