Gå direkt till innehåll
Ny rapport – Sydsveriges näringsliv analyseras på djupet

Pressmeddelande -

Ny rapport – Sydsveriges näringsliv analyseras på djupet

För tredje året i rad släpps rapporten som analyserar sydsvenskt näringsliv. Rapporten är baserad på statistik, intervjuer med 150 företagsledare och sex fokusgrupper som analyserat näringslivets strategiska arbete för kommande år. Rapporten är ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren, Navet Analytics och sex Länsförsäkringsbolag i södra Sverige och Halland.

Stora skillnaden i konjunkturkänslighet – vissa regioner sitter exponerade
När konjunktursignaler från världen nu pekar mot en ny avmattning påverkas det sydsvenska näringslivet. Vår kartläggning visar att graden av exponering varierar kraftigt mellan olika regioner i Sverige. Regioner med stora inslag av internationell tillverkning, som västra Blekinge, norra Kalmar län, och vissa delar av Kronoberg kommer troligtvis att påverkas i större grad än regioner som Malmö-Lund-Helsingborg och Kristianstad-Hässleholm.

- Det som är tydligt är att det är regionerna utanför storstäderna som är känsliga vid en global konjunkturnedgång. Därför bör också konjunkturpolitiken utformas med regionala skillnader i åtanke, säger Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.

I Kalmar finns det 800 utbildade lärare som inte arbetar som lärare. I Skåne finns det 7 000 utbildade tekniker som inte arbetar som tekniker. Halland lockar talanger.
Sydsverige Live 2019 undersöker också utbudet och matchningen på arbetsmarknaden. SCB:s utbildningskategorier har analyserats och sammanställts på länsnivå. Flöden gällande in- och utflyttare presenteras också, där vi kan konstatera att Halland lyckas i arbetet att locka examinerade talanger till regionen.

Var tredje företag i Sydsverige rekryterar internationellt
2018 rekryterade sydsvenska företag närmare 2 400 personer utanför EU. I en enkät bland 150 företag uppger var tredje företag att man nu arbetar med internationella rekryteringar. Här ligger dock Skåne en del efter övriga storstadsregioner, samtidigt som trenden visar att den här typen av rekryteringar kommer att öka. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har runt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com

Presskontakt

Per Tryding

Per Tryding

vVD Handelskammaren 040-690 24 09

I sydsvenska företags intresse

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Handelskammaren har drygt 2 500 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi förverkligar detta på flera sätt;

Vi påverkar företagens villkor
Handelskammaren arbetar med strategisk utveckling av regionen. Genom att ta fram förslag och bedriva lobby kan vi påverka näringslivets villkor.

Vi stödjer affärer
Handelskammaren underlättar affärer genom service och råd. Vi erbjuder handelsdokument vid internationella affärer och är experter på export och import. Vi har rådgivning om Tyskland och nätverk för Baltikum och Kina.

Vi sammanför företag
Handelskammaren är ett nätverk med över 2 500 företag. Varje år har vi över 100 möten med flera tusen deltagare. För olika grupper finns särskilda nätverk. Unga ledare och personalchefer är två exempel.

Det är företag som är medlemmar i Handelskammaren. Alla anställda på medlemsföretagen har därför tillgång till nätverken, arrangemangen och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem!

Handelskammaren
Skeppsbron 2
21120 Malmö