Gå direkt till innehåll
Sydsvenska handelskammaren JK-anmäler om elpriserna

Pressmeddelande -

Sydsvenska handelskammaren JK-anmäler om elpriserna

Idag lämnar Sydsvenska Handelskammaren in en anmälan till Justitiekanslern (JK) och begär granskning av Energimarknadsinspektionen. Frågan gäller de svenska elpriserna.

-Sverige har beslutat att ha olika priser för el beroende på var man finns i landet. En ny förordning inom EU gör det möjligt att ändra på det, men riksdag och regering har inte informerats, säger Per Tryding vice VD på Handelskammaren

Handelskammaren vill att JK granskar om myndigheten underlåtit att förklara och förtydliga att dagens elprisområden kan ersättas med ett gemensamt nationellt pris.

-Vi tycker det är märkligt att Sydsverige bär alla kostnader för bristerna. Det är unikt i EU eftersom nästan alla andra länder har samma pris i hela landet. Men vår poäng är att det inte ens är utrett vilka konsekvenserna är av att göra som andra länder, säger Per Tryding.

EU-förordningen innebär att elledningarna som förbinder länderna måste användas mer. Det betyder att brister inom länderna behöver åtgärdas. Det kan antingen ske genom att följa regler för hur interna prisområden ska se ut eller ta fram en handlingsplan. Det gör det möjligt att ha ett gemensamt pris i hela Sverige.

Idag kan Sydsverige (SE4) som mest betala 2500 kronor och norra Sverige (SE1) 130 kr för samma el. Med ett gemensamt pris hade det varit mer rättvist. Exakt var ett gemensamt pris kunde landa vet vi inte exakt - för det är inte utrett.

-Svenska kraftnät upprepar ofta att vi är tvingade till elområden av EU. Men det stämmer inte. Varje land bestämmer och eftersom olika priser på el snedvrider konkurrensen inom landet och är orättvist för konsumenter så vill få länder ha detta, konstaterar Per Tryding.

Med JK-anmälan hoppas Handelskammaren att frågans hantering får gedigen genomlysning och att sakfrågan får uppmärksamhet.

-Det är en viktig ekonomisk fråga för företagen, men handlar också om demokrati. Låt oss utreda alternativen och ha en öppen debatt, avslutar Per Tryding.

Ämnen

Taggar

Regioner


Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har runt 2 500 medlemsföretag. www.handelskammaren.com

Relaterat material

I sydsvenska företags intresse

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Handelskammaren har drygt 2 500 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi förverkligar detta på flera sätt;

Vi påverkar företagens villkor
Handelskammaren arbetar med strategisk utveckling av regionen. Genom att ta fram förslag och bedriva lobby kan vi påverka näringslivets villkor.

Vi stödjer affärer
Handelskammaren underlättar affärer genom service och råd. Vi erbjuder handelsdokument vid internationella affärer och är experter på export och import. Vi har rådgivning om Tyskland och nätverk för Baltikum och Kina.

Vi sammanför företag
Handelskammaren är ett nätverk med över 2 500 företag. Varje år har vi över 100 möten med flera tusen deltagare. För olika grupper finns särskilda nätverk. Unga ledare och personalchefer är två exempel.

Det är företag som är medlemmar i Handelskammaren. Alla anställda på medlemsföretagen har därför tillgång till nätverken, arrangemangen och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem!

Handelskammaren
Skeppsbron 2
21120 Malmö