Nyhet -

Sydvatten i Almedalen

Halva Sveriges befolkning får sitt dricksvatten från Mälaren, Göta Älv, Bolmen och Vättern med Motala Ström. Vattendragen är riksintressen för sjöfart, fiske, friluftsliv och turism - men inte för dricksvatten.

Miljöprocessutredningen föreslår att grundvattenförekomster ska kunna klassas som riksintressen för dricksvatten. Det är bra men inte tillräckligt. Även ytvattenförekomster måste kunna riksintresseförklaras för dricksvattenförsörjning.

Under Almedalsveckan arrangerar Sydvatten, tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten och Tekniska Verken i Linköping, en aktivitet med temat ”Dricksvatten – ett riksintresse”.

Informationschef Marie Nordkvist Persson finns på plats i Almedalen för att följa rapporteringen när det gäller allt från dricksvattenförsörjning till medie- och samhällsfrågor.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • dricksvattenförsörjning
  • dricksvatten

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Marie Nordkvist

Presskontakt Kommunikations och hållbarhetschef 010-515 10 60

Relaterat innehåll