Pressmeddelande -

Färre betalningsförelägganden

Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden för företag låg i december 2010 5 % lägre jämfört med samma period 2009. Ett utslag i mål om BF är en signal om ekonomiska problem och en allvarlig betalningsanmärkning. Under 2010 som helhet sjönk antalet BF med 12% procent jämfört med 2009.

- Att antalet betalningsförelägganden har sjunkit visar att företagen i Sverige nu bättre klarar av att betala sina skulder än året innan. Under 2009 hade många företag problem med betalningarna. Det skapar lätt en kedjereaktion eftersom den som inte får betalt i sin tur kan få problem att betala sina leverantörer. Nu börjar företagen komma ikapp med betalningarna, säger Harald Stjerna, informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter och publicerar varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om en aspekt av de svenska företagens ekonomiska situation, nämligen deras förmåga att betala sina räkningar. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 levererat kredit- och marknadsinformation till företag, myndigheter och statliga verk.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • syna
  • konjunktur

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.

 

Kontakter

Harald Stjerna

Presskontakt Partner 040-258500