Pressmeddelande -

Företag i Arvika kommun får pris för bästa tillväxt 2008!

Diplom till de företag som utmärkt sig genom sin expansion och som har hjälpt sin kommun till första platsen i Bästa Tillväxt 2008.

Under november månad har Syna utsett och delat ut pris till de vinnande kommunerna i Bästa Tillväxt 2008. Nu belönas även de företag i de vinnande kommunerna som har uppfyllt alla de tre kriterierna i Bästa Tillväxt. Det betyder att företagen har ökat sin omsättning, ökat antalet anställda och går med vinst enligt senaste årsredovisningen. För att visa att de är ett av de företag som har bidragit extra starkt till tillväxten i kommunen får de motta ett diplom från Syna. Endast 1296 av Sveriges ca 300.000 aktiebolag får denna utmärkelse 2008.

Vi på Syna hoppas att företagen ska fortsätta att växa och önskar dem lycka till även i framtiden. Vår förhoppning är att priset kan hjälpa dem och att det ska sporra och inspirera andra företag att våga växa på samma sätt.

Så här säger Sven Erik Månsson på Coffee Queen, ett av företagen som fått pris i Arvika kommun:

"Coffee Queen har gått från att vara ett litet lokalt Arvikaföretag till att nu växa kraftigt. Nu har vi fabriker både i Sverige, Shanghai och i Spanien. I Tyskland och Norge har vi försäljningskontor. Vi är stora på våra hemmamarknader och har väldigt bra produkter"

Angående framtiden säger Sven Erik Månsson:

"Vi ser väldigt optimistiskt på framtiden, men med tanke på den ekonomiska oron i världen kommer vi nog lägga om våra strategier något. Vi har en stor produktportfölj, men kommer nu att satsa mer på våra kärnprodukter och hoppas på att de andra produkterna kommer med i eftersvallet. "

Så här säger Arne Lundgren på A-bilar ett annat av företagen som fått pris i Arvika kommun:

"2008 kommer inte att bli riktigt lika bar som 2007, men absolut inte så mörkt som media vill måla upp. Jag tycker att de flesta verkar se optimistiskt på framtiden och det måste kanske bli lite sämre tider för att det sedan ska kunna bli bättre."

Bifogat finns listan på de företag i respektive kommun som har tilldelats priset

Bästa Tillväxt 2008

Vi har med vårt tillväxtindex försökt fånga in de kommuner där en stor andel av företagen går bra och växer. Bredd och stabilitet snarare än spjutspetsar. I de fall det finns ett stort framgångsrikt företag i en mindre kommun får det effekt i Synas Bästa Tillväxt 2008 bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk i kommunen, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Vill du läsa mer om Bästa Tillväxt 2008 gå in på den

Info om Syna AB

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har funnits sedan 1947. Syna tillhandahåller kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi strävar efter att våra produkter skall hjälpa företag att göra fler och bättre affärer.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Värmland

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 erbjudit marknaden kreditupplysningar och annan affärsinformation. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att göra fler och bättre affärer. Tack vare långsiktiga och stabila ägare kan vi kompromisslöst arbeta utifrån våra grundläggande värden: Ärlighet, enkelhet och kvalitet.

Välkommen till Syna – oberoende kreditupplysning sedan 1947

Kontakter

Harald Stjerna

Presskontakt Partner 040-258500