Pressmeddelande -

Hofors kommun får pris för Bästa Tillväxt 2012

Genom sin tillväxt har företagen i Hofors placerat kommunen på första plats i Gävleborgs län. Kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. Det är sjätte året i rad som priset Bästa Tillväxt delas ut av Syna.

 ”– Våra företag har renodlat sin verksamhet och lagt fokus på områden som ger bra affärer. Samverkan mellan olika branscher har gjort att man hjälper och drar nytta av varandra. Bästa Tillväxt gör att våra företagare kan slå sig för bröstet och berätta hur duktiga vi är i Hofors”, säger Nils Lindqvist, näringslivschef i Hofors kommun.

Årets pris

Efter att ha kartlagt de svenska aktiebolagens bokslut och pratat med näringslivsansvariga i kommunerna märks en viss oro inför 2013. Ute i Europa har det varit tufft för många företag medan de svenska företagen har klarat sig relativt bra. Många kommuner upplever att deras företag har anpassat sin verksamhet för att kunna växa och hantera konjunktursvängningar samtidigt som man är osäker på hur man kommer att påverkas av omvärlden. Därför är det extra roligt att avsluta året med att uppmärksamma de kommuner där företagen går bra och växer.

Företagen tilldelas pris

De företag i de vinnande kommunerna som har ökat sin omsättning, ökat antalet anställda och går med vinst tilldelas ett diplom som visar att de är ett av de aktiebolag som bidrar i kommunerna med Bästa Tillväxt 2012. Endast 759 av Sveriges ca 300 000 aktiebolag får ta emot diplomet detta år. Kontakta oss eller besök vårt pressrum på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/syna-ab om du vill ha listan på de företag som i år tar emot diplomet i respektive kommun.

 Om priset

Med Bästa Tillväxt uppmärksammar vi de kommuner där en stor andel av företagen går bra och växer. I varje län får den kommun priset som har den största andelen. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

Vi har mätt upp tre värden: 

- Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna, 

- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och 

- Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. 

Centralt är alltså andelen företag som ökat. Av dessa tre tal gör vi sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut.

Bästa Tillväxt premierar bredd och stabilitet snarare än spjutspetsar. I de fall det finns ett stort framgångsrikt företag i en mindre kommun får det effekt bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk i kommunen, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Det är viktigare för en kommun, att det finns många små företag, som växer, än att det finns ett stort företag som är framgångsrikt.

En region blir stabilare om 100 små företag anställer en person till och ökar sin omsättning än om ett företag gör det. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om priset.

Harald Stjerna

Informationsansvarig Syna AB

Mail harald.stjerna@syna.se

Dir 040 – 258539

Mob 0702 – 338297

Växel 040 – 258508

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • syna
  • bästa tillväxt

Regioner

  • Gävleborg

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.

 

Kontakter

Harald Stjerna

Presskontakt Partner 040-258500