Pressmeddelande -

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2008

Att mäta framgång i kommuner kan göras på många olika sätt. Vi på SYNA har arbetat med företagsinformation sedan 1947 och tycker att andelen företag som går bättre i år än förra året är ett intressant mått för att hitta de mest framgångsrika kommunerna.

Exempel på vinnande kommuner är Osby i Skåne län, Upplands Väsby i Stockholms län, Arvika i Värmlands län och Kiruna i Norrbottens län.

Varför är SYNAS tillväxtindex intressant?

Vi tror att det är viktigare för en kommun att det finns många företag som går bra snarare än att det finns ett stort företag som är framgångsrikt. Man kan tänka sig att en kommun blir stabilare och tryggare om 100 små företag anställer en person var än om bara ett stort företag gör det.

Förhoppningsvis kan vårt index bidra till att lite ljus faller på kommuner där det går bra för en stor andel av företagen.

Vi har med vårt index kartlagt aktiebolagens utveckling i Sveriges samtliga kommuner. Därefter har vi gjort en länsvis indelning och på så sätt kunnat presentera de kommuner som haft den största tillväxten i respektive län.

I de fall det finns ett eller flera stora framgångsrika företag i en mindre kommun får det effekt i Synas index bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Bolag som hade 0 i omsättning när mätningen inleddes ingår inte. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

SYNAs tillväxtindex 2008

Vi har mätt upp tre värden:

- Andelen företag som har en omsättningsökning > 5% mellan de två senaste årsredovisningarna,

- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och

- Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Centralt är alltså ANDELEN företag som ökat. Av dessa tre tal gör vi sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med varandra. Givetvis finns det många sätt att beskriva vilken kommun som är mest framgångsrik. Detta är vårt sätt.

Observera att detta är en fristående undersökning vars resultat inte kan jämföras med föregående års undersökningar. Från och med 2009 års Bästa Tillväxt kommer kommuners placeringar att kunna jämföras från ett år till ett annat.

Info om SYNA AB

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har funnits sedan 1947. Syna tillhandahåller kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi strävar efter att våra produkter skall hjälpa företag att göra fler och bättre affärer. I dag har vi drygt 10.000 kunder varav de flesta är små och medelstora företag.

Intresserad?

Vi hoppas att du skall kunna använda materialet. Om det finns ytterligare information som du saknar eller är nyfiken på så hoppas vi att du hör av dig. Om vi kan dela med oss, så gör vi det gärna.

Harald Stjerna

040-258500

SYNA AB
Box 244

201 22 Malmö

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • aktiebolag
  • bästa tillväxt
  • konjunktur
  • syna

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 erbjudit marknaden kreditupplysningar och annan affärsinformation. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att göra fler och bättre affärer. Tack vare långsiktiga och stabila ägare kan vi kompromisslöst arbeta utifrån våra grundläggande värden: Ärlighet, enkelhet och kvalitet.

Välkommen till Syna – oberoende kreditupplysning sedan 1947

Kontakter

Harald Stjerna

Presskontakt Partner 040-258500