Pressmeddelande -

Pris för Bästa Tillväxt 2008 i Stockholms län

PRESSKONFERENS

Välkommen till Presskonferens

Måndag 10 november kl. 12.00, Scandic InfraCity, Kanalvägen 10, Upplands Väsby

Pris för Bästa Tillväxt 2008 i Stockholms län delas ut

Träffa utvalda företag i den kommun som har den största andelen tillväxtföretag i Stockholms län - Upplands Väsby

Hör hur de ser på framtiden

Trots att många ser väldigt mörkt på framtiden just nu så finns det ljuspunkter. Detta vill vi uppmärksamma genom att dela ut diplom till företagen och kommunen med anledning av första platsen.

Ett 15-tal av de företag som har bidragit till tillväxten i Upplands Väsby kommer personligen att delta i prisutdelningen, bl a Samsung, Johnssonbil i Väsby, Breddens EkonomiStäd, Pahléns, Väsby Metallprodukter med flera. Företagen kommer från olika branscher och är olika stora, men har alla ökat både sinomsättning och antalet anställda samt går med vinst.

Från kommunen kommer de ledande politikerna, Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråden Johan Magnusson, Maria Fält och Eila Bromme samt kommundirektör Björn Eklundhsamt från Upplands Väsby Promotion (UVP),som arbetar medsamverkan förutveckling av det lokala näringslivet, kommerverksamhetschef Gunilla Ridström,

Efter prisutdelningen kommer ett samtal att hållas kring tillväxt med företagen.Därefter finns det möjlighet för er att prata med företagen, kommunens representanter och givetvis också med någon från Syna AB.

I samband med presskonferensen bjuder vi på förtäring.

Varmt välkommen att träffa några av företagen som trotsar lågkonjunktur och finanskriser.

Nedan finner du lite information kring vår undersökning.

Harald Stjerna

Syna AB

040-25 85 39

0702-338297

 

 

Varför är SYNAS tillväxtindex intressant?

Vi tror att det är viktigare för en kommun att det finns många företag som går bra snarare än att det finns ett stort företag som är framgångsrikt. Man kan tänka sig att en kommun blir stabilare och tryggare om 100 små företag anställer en person var än om bara ett stort företag gör det.

Förhoppningsvis kan vårt index bidra till att lite ljus faller på kommuner där det går bra för en stor andel av företagen.

Vi har med vårt index kartlagt aktiebolagens utveckling i Sveriges samtliga kommuner. Därefter har vi gjort en länsvis indelning och på så sätt kunnat presentera de kommuner som haft den största tillväxten i respektive län.

I de fall det finns ett eller flera stora framgångsrika företag i en mindre kommun får det effekt i Synas index bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Bolag som hade 0 i omsättning när mätningen inleddes ingår inte. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

SYNAs tillväxtindex 2008

Vi har mätt upp tre värden:

- Andelen företag som har en omsättningsökning > 5% mellan de två senaste årsredovisningarna,

- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och

- Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Centralt är alltså ANDELEN företag som kvalificerar sig. Av dessa tre tal gör vi sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med varandra. Givetvis finns det många sätt att beskriva vilken kommun som är mest framgångsrik. Detta är vårt sätt.

Observera att detta är en fristående undersökning vars resultat inte kan jämföras med föregående års undersökningar. Från och med 2009 års Bästa Tillväxt kommer kommuners placeringar att kunna jämföras från ett år till ett annat.

Info om SYNA AB

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har funnits sedan 1947. Syna tillhandahåller kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi strävar efter att våra produkter skall hjälpa företag att göra fler och bättre affärer. I dag har vi drygt 10.000 kunder varav de flesta är små och medelstora företag.

Intresserad?

Vi hoppas att du skall kunna använda materialet. Om det finns ytterligare information som du saknar eller är nyfiken på så hoppas vi att du hör av dig. Om vi kan dela med oss, så gör vi det gärna.

Måndagen den 10/11 2008 får materialet publiceras med angivande av källan. Återkom gärna till mig innan dess, så att jag vet att materialet har kommit fram.

Om du behöver någon specifik information eller kontaktpersoner i en viss kommun kan du slå mig en signal eller skicka ett mail, så ska jag göra mitt bästa för att ordna det.

Mvh

Harald Stjerna

SYNA AB
Box 244

201 22 Malmö

040-258500

 

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • syna
  • bästa tillväxt

Regioner

  • Stockholm

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 erbjudit marknaden kreditupplysningar och annan affärsinformation. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att göra fler och bättre affärer. Tack vare långsiktiga och stabila ägare kan vi kompromisslöst arbeta utifrån våra grundläggande värden: Ärlighet, enkelhet och kvalitet.

Välkommen till Syna – oberoende kreditupplysning sedan 1947

Kontakter

Harald Stjerna

Presskontakt Partner 040-258500