Pressmeddelande -

Svenska företag bättre på att betala sina räkningar

Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden minskar med 22%. Antalet minskar i riket som helhet och endast i några få län ser vi att antalet fortfarande ökar. Mätningen gäller april månad jämfört med samma period 2009.

I mars såg vi fortfarande en ökning av antalet betalningsförelägganden för svenska företag. Antalet ligger dock fortfarande på höga nivåer och jämför man med 2008, så ser vi en ökning med över 20%.

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter och publicerar varje månad utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsförelägganden. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsförelägganden ger en bra fingervisning om en aspekt av de svenska företagens ekonomiska situation, nämligen deras förmåga att betala sina räkningar.

Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt. Nu verkar det som att den stabilisering inom den svenska industrin som många har talat om den sista tiden har nått ut även till bredden av de svenska företagen. Detta kan vara ett tecken på att de svenska företagen nu börjar komma i kapp med betalningarna. Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en allvarlig betalningsanmärkning som troligtvis ingen företagare vill dra på sig.

 - Det är mycket glädjande att de svenska företagen nu börjar komma ikapp med betalningarna. Obetalda räkningar skapar osäkerhet hos många och kan få konsekvenser under lång tid. Under 2009 såg vi att den kraftiga ökningen av antalet betalningsförelägganden följdes av kraftigt ökade konkurser. Därför är det ett positivt tecken att antalet betalningsförelägganden nu minskar. Det kan förhoppningsvis leda till att hjulen börjar snurra lite snabbare igen, säger Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

 

Harald Stjerna informationsansvarig på Kreditupplysningsföretaget Syna

harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • syna
  • konjunktur

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.

 

Kontakter

Harald Stjerna

Presskontakt Partner 040-258500