Gå direkt till innehåll
Certified Systems Lifecycle Manager – det kompletta kurspaketet för effektiv hantering av komplexa tekniska system, produkter och tjänster!
Certified Systems Lifecycle Manager – det kompletta kurspaketet för effektiv hantering av komplexa tekniska system, produkter och tjänster!

Nyhet -

Certified Systems Lifecycle Manager – det kompletta kurspaketet för effektiv hantering av komplexa tekniska system, produkter och tjänster!

För att bli framgångsrik på dagens marknader så är det avgörande att ha förmågan att tänka och agera i termer av:

  • System– för att vi behöver tänka större än någonsin tidigare
  • tänka och agera i termer av Livscykel– för att vi behöver tänka längre än någonsin tidigare
  • och i termer av Management – för att vi behöver agera, organisera och leda smartare.

Som Certifierad Systems Lifecycle Manager har du såväl djupet, kunskaperna inom din egen disciplin, och bredden, d. v. s. förmågan att samarbeta med andra discipliner och överbrygga klyftan mellan det digitala och det fysiska. Du förstår delarna och hur de förhåller sig till helheten. Som Systems Lifecycle Manager arbetar du ofta tillsammans med projektledare, produktägare och de olika discipliningenjörerna för att ta fram en balanserad teknisk lösning. Som Systems Lifecycle Manager har du ofta en lång erfarenhet från att ha jobbat inom en ingenjörsdisciplin och med tiden lärt dig att ta till dig hela system- och livscykelperspektivet.

Utbildningen Certified Systems Lifecycle Manager utgörs av de fem delkurserna:

  1. Systems Engineering & Lifecycle Management – Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), lösningar som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.
  2. Requirements Engineering– Kursen Requirements Engineering adresserar utmaningen med kravutveckling och kravhantering på ett övergripande sätt som är enkelt att ta till sig. Den ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav.
  3. Configuration Management– Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration.
  4. Logistics Engineering and Management – Logistics Engineering & Management och Integrated Logistics Support (ILS) är ett sätt att förutsäga och dimensionera de underhållsresurser ett komplext system behöver under sin förväntade livslängd för att uppnå önskad tillgänglighet. Logistics Engineering & Management och ILS är starkt kopplat till Systems Engineering, kravhantering och Asset Management och är understött av effektivt Configuration Management.
  5. Technnical Management – kursen Technical Management (TM) eller teknisk projektledning ger dig djupare förståelse för metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt och framgångsrikt planera och leda ditt projekt.

Läs mer och anmäl dig på kurssidorna ovan. Workshopparna startar redan i mars!

Välkommen!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Expertis inom Systems Lifecycle Management

Oavsett om du arbetar inom medicinteknik, energi, flygindustri & försvar eller transport, möter du sannolikt utmaningar med komplexa system i komplexa miljöer. Syntell erbjuder beprövade koncept för optimering av din förmåga att hantera just dessa system över deras livstid. Vi garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av våra expertkonsulter.

Vi utbildar.
Vi förser dig med högsta kvalitet i våra öppna och skräddarsydda kurser och kompletta utvecklingsprogram.

Vi möjliggör.
Vi hjälper dig utveckla livscykelprocesser, -metoder och –infrastruktur för din organisation. Våra erfarna konsulter applicerar de bästa, internationellt beprövade, metoderna för att utveckla din organisations förmåga.

Vi utför.
Vi hjälper dig att realisera nödvändiga förändringar från teori till praktik. Vi konsulterar och coachar din projektgrupp genom de nya sätten att arbeta i er miljö och för era specifika förändringar.

CAG Syntell AB
Box 100 22
SE-100 55 Stockholm
Sverige