Gå direkt till innehåll
Scandinavian Summer School Week 2023!
Scandinavian Summer School Week 2023!

Nyhet -

Vill du öka din förmåga att hantera dagens och morgondagens komplexa tekniska system?

Scandinavian Summer School Week är CAG Syntells inspirerande och utmanande kursvecka inom Systems Engineering, Systems Architecting och Logistics Engineering and Management. Tanken redan från första upplagan av sommarskolan 1999 var att maximera inlärningen genom en intensiv veckolång upplevelse. Det kräver de absolut bästa lärarna, den bästa miljön och den bästa balansen mellan teori, praktik och sociala aktiviteter.

Summer School initierades som svar på ett behov hos företag och myndigheter att utveckla sin organisatoriska förmåga och medarbetarnas kompetens att upphandla eller utveckla kostnadseffektiva tjänster och produkter. Under de första åren användes titeln ”System Operational Effectiveness” för att beskriva den effekten som eftersträvas. Detta är lika relevant idag och än mer en utmaning att få till i vår allt snabbare teknologiska utveckling med ledord som agilitet, automatisering, AI och cirkulär ekonomi. Vi är övertygade om att sätta en grundplåt i att tänka och agera i termer av system och livscykel skapar de bästa förutsättningarna för att nyttja dessa trender på bästa sätt!

En dag på sommarskolan består av lektioner mellan klockan 8.30 till 17.00 och efter det följer middag och gruppsessioner. På tidiga morgonen erbjuds olika friluftsaktiviteter. Under veckan får du tillfälle att utbyta kunskap och idéer med personer som brottas med liknande utmaningar från andra miljöer. Efter genomförd vecka blir du en del av ett alumninätverk att rådfråga vid behov.

Årets sommarskola arrangeras på Utö och har tre parallella kurser:

  • Design Thinking and Systems Engineering, Dr. Dinesh Verma, Stevens Institute of Technology, USA och Tom Strandberg, CSEP, CAG Syntell. Systems Engineering är en metod som hjälper dig att bemästra komplexiteten i dagens och morgondagens system. Kursen går pragmatiskt igenom systemutvecklingsprocessen, steg för steg, från behov till krav till funktionell arkitektur.
  • Systems Architecting Fundamentals, Jonas Larsson, CSEP, CAG Syntell och Peter Henriksson, Mycronic. I kursen tar vi en produkt från systemkrav till färdig design. Du kommer att introduceras för de begrepp, principer och praxis för systemarkitektur och systemdesign samt den kompetens som krävs för att bli en systemarkitekt.
  • Logistics Engineering and Management, Mike Cost och Stuart Allison, MCIPS, CAG Syntell. Kursen fokuserar på integrerat logistikstöd (Integrated Logistic Support, ILS) och i synnerhet på det inflytande som systemdesignen har från ett underhållsperspektiv, samt vilka möjligheter som finns att optimera den.

Om du inte har varit på Summer School, ta chansen att uppleva en unik kursupplevelse! Om du är chef eller ledare av en grupp, kan du få ett bättre tillfälle att skapa ett effektivt team?

Läs mer ingående om kurserna och veckan i stort i vår nya broschyr!

Följ med oss till Utö i sommar!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Expertis inom Systems Lifecycle Management

Oavsett om du arbetar inom medicinteknik, energi, flygindustri & försvar eller transport, möter du sannolikt utmaningar med komplexa system i komplexa miljöer. Syntell erbjuder beprövade koncept för optimering av din förmåga att hantera just dessa system över deras livstid. Vi garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av våra expertkonsulter.

Vi utbildar.
Vi förser dig med högsta kvalitet i våra öppna och skräddarsydda kurser och kompletta utvecklingsprogram.

Vi möjliggör.
Vi hjälper dig utveckla livscykelprocesser, -metoder och –infrastruktur för din organisation. Våra erfarna konsulter applicerar de bästa, internationellt beprövade, metoderna för att utveckla din organisations förmåga.

Vi utför.
Vi hjälper dig att realisera nödvändiga förändringar från teori till praktik. Vi konsulterar och coachar din projektgrupp genom de nya sätten att arbeta i er miljö och för era specifika förändringar.

CAG Syntell AB
Box 100 22
SE-100 55 Stockholm
Sverige