Gå direkt till innehåll
Peter Engström, VD Sysav
Peter Engström, VD Sysav

Blogginlägg -

Utmaningar på vägen mot en cirkulär ekonomi

Avfall är en komplex fråga, och det krävs att man kan hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. För att gå mot en cirkulär ekonomi och bättre återvinning krävs styrmedel uppströms. Och för det avfall som inte kan eller bör återvinnas på annat sätt är energiåtervinning en klimatsmart behandlingsmetod.

Vi människor har en tendens att söka enkla lösningar på komplexa problem. En sådan fråga är vilka regelverk, skatter och avgifter som kan styra mot en hållbar avfallshantering. Under 2017 utreddes frågan om införandet av en förbränningsskatt som nu har starka förespråkare då man tror att denna ska bidra till att minska avfallsförbränningen och öka materialåtervinningen – trots att regeringens egen utredare konstaterat att den inte kommer att ge någon egentlig effekt.

Jag menar att vi behöver en djupare systemförståelse för att nå EU:s mål för en cirkulär ekonomi med betydlig högre del materialåtervinning. Styrmedel bör riktas uppströms. Produkter och förpackningar måste vara återvinningsbara och konkurrenskraften för återvunna material på råvarumarknaden måste stärkas. Vi, branschens aktörer, behöver utveckla långsiktiga samarbeten där vi genom ömsesidig förståelse kan skapa hållbara lösningar. Ett arbete som kräver uthållighet och tålamod.

Det behövs en nykter och realistisk syn på avfall som resurser. Med rätt styrmedel står vi inför ett fantastiskt skifte, från en linjär till en cirkulär ekonomi där resurserna utnyttjas maximalt och återvunnet material ersätter jungfruligt.

Sverige har påbörjat resan mot ett fossilfritt samhälle. Men vi vet att vi kommer att ha fossila material att hantera under lång tid framöver, det är inbyggt i samhället sedan årtionden. Vi vet också att mycket inte går eller bör materialåtervinnas.

Det höjs röster som hävdar att avfallsförbränning förhindrar materialåtervinning och motverkar cirkulär ekonomi. Här måste man hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt! Det finns inget motsatsförhållande mellan materialåtervinning och energiutvinning. Med rätt styrmedel kan materialåtervinningen tas till nya höjder, samtidigt som vi tar tillvara på energin ur avfall för vilket enda alternativet vore deponi. Energiutvinning tar tillvara på det som inte kan användas på bättre sätt, istället för att ta andra resurser i anspråk. Det är en vinst för klimatet.

Vi ser fram emot styrmedel som kan driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och ett giftfritt samhälle. Exempel på önskade åtgärder är ökad andel återvunnet material i tillverkning, begränsande av antalet plaster som används och striktare regler för användning av kemikalier.

Som offentligt ägt bolag har vi och tar ett långgående ansvar för utvecklingen av hållbar avfallshantering. Utan kortsiktiga vinstintressen arbetar vi för framtidens kvalitativa och resurseffektiva kretslopp, för alla typer av avfall.

Det är miljön som ska tjäna på vårt arbete, inte tvärtom.

Välkomna till våra seminarier i Almedalen! 

Peter Engström, VD Sysav

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt Kommunikationschef 0734-39 61 90

Relaterat innehåll

Om Sysav

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Sysav - Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö