Gå direkt till innehåll
Gör fruktansvärd nytta genom att lämna in din fallfrukt!
Gör fruktansvärd nytta genom att lämna in din fallfrukt!

Nyhet -

Lämna in överbliven fallfrukt på Sysavs återvinningscentraler

Lämna fallfrukten i specialkärlen på återvinningscentralen, så blir den biogas och biogödsel. Insamlingen pågår till och med 4 oktober på samtliga av Sysavs återvinningscentraler.

Har du saftat och syltat, gjort pajer och must men ändå har frukt kvar som ligger och blir gammal? Lämna den bortsorterade frukten i återvinningscentralernas specialkärl, där gör den stor nytta. I Sysavs förbehandlingsanläggning blandas frukten med övrigt insamlat matavfall och omvandlas sedan till en så kallad slurry. Slurryn skickas därefter till en biogasanläggning där den rötas och blir till biogas och biogödsel.

Klimatsmarta alternativ

Biogas är ett fossilfritt alternativ till bensin och diesel och biogödsel är betydligt klimatsmartare än handelsgödsel. Fallfruktsinsamlingen pågår till och med den 4 oktober. Under övrig tid, när inte specialkärlen är på plats, kan du alltid lämna fallfrukten som trädgårdsavfall, då blir den grönkompost istället.

Du som har mer frukt än du kan ta hand om i trädgården, kan anmäla dig till Fruktförmedlingen via Äkta vara. Eller varför inte själv bjuda in dina vänner och bekanta på en fruktfest, där de kan plocka frukt att ta med sig hem?

Visste du att…

…7,5 kg matavfall ≈ 1 liter bensin ≈ 0,7 kg biogas.
…en personbil kan köra nästan två kilometer på ett kilo äpplen.
…om 70 procent av allt matavfall från hushåll samlas in och rötas skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen av drivmedel för 85 000 bilar.

Varför biogas?

Biogas är ett rent och förnybart bränsle och därmed ett viktigt komplement till bensin och diesel. Till stor del består biogasen av den energirika gasen metan. Eftersom den utvinns från biologiskt material, ökar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom användning av biogas.

Varför biogödsel?

Biogödsel från matavfall har högt näringsvärde och en bra sammansättning av de ämnen grödorna behöver. Biogödseln innehåller dessutom humus och nyttiga mikroorganismer. Genom att gödsla med biogödsel kan man återföra näring och humus som annars hade gått till spillo till kretsloppet. Behovet av handelsgödsel kan minska, vilket är bra bland annat för att fosfor, som ingår i handelsgödsel, är en ändlig resurs.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt

Peter Engström

Peter Engström

Presskontakt VD 040 - 635 18 01
Johan Aspegren

Johan Aspegren

Presskontakt Kommunikationschef 073-8508571