Gå direkt till innehåll
Ljuddämpande åtgärder testas på Lilla Hammar återvinningscentral.  Se illustrationen nedan.
Ljuddämpande åtgärder testas på Lilla Hammar återvinningscentral. Se illustrationen nedan.

Nyhet -

Pågående tester på Lilla Hammar återvinningscentral

Sysav testar ljuddämpning av containers för att minska bullernivåer på Lilla Hammar återvinningscentral.

Sysav och Vellinge kommun beslutade den 27 mars att tillsammans hitta åtgärder för att kunna hålla Lilla Hammar återvinningscentral öppen. Centralt för Sysav har varit att hitta nya sätt att sänka bullernivåerna. Just nu testas ljuddämpande containers som bullerdämpas med gummi samt en specialfärg som ljuddämpar.

- Vi har märkt en skillnad, det bullrar mindre. Men vi avvaktar en ny ljudmätning för att få veta hur stor ljuddämpningen blivit. Vi hoppas kunna genomföra den under veckan, säger Lars Carrick, ansvarig för Återvinningsanläggningar på Sysav.

Sysav har också gjort en skrivelse till Länsstyrelsen med förslag på fler alternativ som kan att testas för att hålla bullernivåerna nere. Sysav avvaktar nu Länsstyrelsens beslut. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt

Peter Engström

Peter Engström

Presskontakt VD 040 - 635 18 01
Johan Aspegren

Johan Aspegren

Presskontakt Kommunikationschef 073-8508571

Relaterat material

Relaterade nyheter