Gå direkt till innehåll
Från och med 4 december kör privatpersoner in på återvinningscentralen med körkort och företag kör in med kundkort. Privatpersoner som saknar svenskt körkort kan beställa kundkort för privatpersoner.
Från och med 4 december kör privatpersoner in på återvinningscentralen med körkort och företag kör in med kundkort. Privatpersoner som saknar svenskt körkort kan beställa kundkort för privatpersoner.

Nyhet -

Så fungerar passersystemet vid Sysavs återvinningscentraler

Den 4 december införs ett passersystem på alla Sysavs återvinningscentraler. Se filmerna som visar hur det fungerar.

Sysav inför passersystem för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare, som ibland upplever stölder och hotfulla situationer. Passersystemet gör bland annat att det blir enklare att följa upp dessa händelser. Detta hoppas vi också skapar ett tryggare och trevligare besök även för våra besökare.

Så här fungerar passersystemet - se filmerna

Privatpersoner använder körkort vid infart. Företag, verksamheter och föreningar använder kundkort. Privatpersoner som saknar svenskt körkort beställer kundkort.

På Sysav.se finns all information om passersystemet, bland annat två nya filmer som visar hur det går till vid infart. En film för privatpersoner och en för företag, verksamheter och föreningar.

Se filmerna och läs mer

Ämnen

Taggar

Regioner


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt

Agneta Fredenberg

Agneta Fredenberg

Kommunikatör, internkommunikation Gillar att prata om återvinningscentraler och internkommunikation 0734-39 62 08

Relaterade nyheter