Gå direkt till innehåll
Säsongens sista veckor för tömning av trädgårdsavfall

Nyhet -

Säsongens sista veckor för tömning av trädgårdsavfall

Du som bor i Kävlinge kommun har tömning av ditt trädgårdsavfall fram till och med vecka 46 och vecka 47 för den här säsongen. Det innebär att har du tömning jämn vecka kommer säsongens sista tömning att ske vecka 46. Har du tömning udda vecka kommer säsongens sista tömning att ske vecka 47.

För exakta datum:

Se vår digitala hämtningskalender för hämtningsdagar.

Vänligen observera att trädgårdskärlet måste dras fram till fastighetsgränsen på tömningsdagen för att det ska tömmas.

Relaterade länkar

Taggar

Regioner


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt

Relaterade nyheter