Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Effektiv återvinning ger pengar tillbaka

I dag, fredagen den 26 april, håller det regionala avfallsbolaget Sysav sin årsstämma.

Sysav visade goda resultat 2012, både när det gäller återvinning och ekonomiskt resultat. Andelen avfall som behövde deponeras minskade ytterligare jämfört med tidigare års låga nivåer. Sysavs goda ekonomiskt resultat innebär att bolaget för första gången sedan 2003 ger ägarkommunerna utdelning.


Av de cirka 940 000 ton avfall som Sysavkoncernen hanterade 2012 var det mindre än två procent som behövde deponeras, det vill säga läggas på soptipp. 98 procent av avfallet återvanns som råvara till nya produkter eller användes till energiproduktion.
2012 var nettoomsättningen i koncernen 796 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster var 56,6 miljoner kronor.


- Vi fortsätter att utveckla avfallshanteringen för att så långt som möjligt sluta kretsloppet och återföra så mycket resurser som möjligt till samhället, samtidigt som vi tar ansvar för att driva vår verksamhet med långsiktig hållbarhet och god ekonomi, säger Sysavs vd Håkan Rylander.
Avsikten är förstås att ytterligare minska mängden avfall som behöver deponeras, men fokus ligger också på att bidra till mer biologisk behandling, materialåtervinning och återanvändning. Samt på att fortsätta att optimera drift och processer för att få ut så mycket material och energi som möjligt ur avfallet. 
- Vi vill på det sättet vara ett stöd och samarbetspartner till våra ägarkommuner och företagskunder i deras strävan att nå sina miljömål och ta ansvar för en hållbar utveckling, säger Håkan Rylander.


Sysavs årsstämma hålls den 26 april på Orkanen, Malmö Högskola
För mer information, kontakta kommunikationschef Gunilla Carlsson
gunilla.carlsson@sysav.se
040-635 18 04


Ämnen


Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.


Presskontakt

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations 0734-396034

Om Sysav

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Sysav - Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö