Skip to main content

Arkitekttävlingen Europan är avgjord – här är vinnaren

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 09:17 CET

Ett område i Arninge-Ullna har under året varit med i den internationella arkitekttävlingen Europan. Unga arkitekter har varit med och tävlat och vinnaren blev The generous city från det svenska arkitektkontoret AndrénFogelström.

Täby kommun valdes ut tillsammans med 6 andra kommuner i Sverige och 41 andra kommuner från 11 länder i Europa för att delta i Europas största arkitekttävling för arkitekter under 40 år. Temat för årets tävling var ”den produktiva staden” och tävlingen gick ut på att få in innovativa och nyskapande förslag på hur ett område i Arninge-Ullna kan utformas. Totalt kom det in 14 förslag där The generous city drog det längsta strået efter att juryn bedömt alla förslagen.

- Det har varit mycket givande att vara med i tävlingen och vi har varit nyfikna på vilka juryn valt som vinnare. Vi har fått mycket idéer för utvecklingen av Arninge-Ullna och speciellt för detta område, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

- Det vinnande förslaget blev till slut The generous city av arkitektkontoret AndrénFogelström. Förslaget har en tydlig central park med viktiga funktioner samlade. Parken ligger placerad där det finns mest natur- och kulturhistoriska värden. Ett robust förslag med flexibla kvarter som går att variera med bostäder, arbetsplatser, service och handel, säger Martin Edfelt, stadsarkitekt på Täby kommun.

Förutom vinnaren delas det även ut ett andrapris och ett hedersomnämnande. Andrapriset gick till tävlingsbidraget Living proximities med arkitekter från Italien och hedersomnämnandet till Den gröna kilen från Nederländerna.

Fortsatt dialog med vinnarna

Just nu pågår ett arbete med en strukturplan för hela Arninge-Ullna som ska ge ett helhetsgrepp kring planeringen av Arninge-Ullna. Täby kommun kommer därför att hålla kontakten med de unga arkitekterna.

- Tanken med vår medverkan i Europan är att få idéer kring hur den här delen av Arninge-Ullna blir en pusselbit som samverkar väl med den befintliga strukturen. Vi kommer sätta oss ner tillsammans med vinnarna och diskutera det fortsatta arbetet, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

En prisutdelningsceremoni kommer att hållas på Arkdes, Sveriges nationella centrum för design och arkitektur, den 16 januari. Då kommer juryn presentera motiveringarna till resultatet.

Pristagarna

1:a pris – The generous city

2:a pris – Living proximities

Hedersomnämnande – Den gröna kilen

Om Arninge-Ullna

Arninge-Ullna är idag ett handels- och verksamhetsområdet som även utvecklas till ett bostads- och rekreationsområde. Målet är att Arninge-Ullna ska utvecklas till en stadsdel där arbetsplatser, bostäder, handel, offentlig service och rekreation vävs samman.

Mer om Arninge-Ullna

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.