Pressmeddelande -

Ny aktör bygger studentskrapan i Roslags-Näsby

Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2019 att godkänna överlåtelse av marköverlåtelseavtal mellan Prime Living AB och DGF Projektering AB. Det innebär att DGF Projektering AB är det företag som kommer att bygga studentlägenheter i Roslags-Näsby.

Kommunstyrelsens beslut att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Prime Living AB och DGF Projektering AB innebär att företaget blir ny byggaktör för anbudsområde 1C i Roslags-Näsby, den så kallade studentskrapan.

- Detaljplanen för Roslags-Näsby har nyligen vunnit laga kraft och under 2019 börjar de första bostäderna att byggas. Det känns tryggt att vi nu har en ny byggaktör klar för att bygga studentlägenheter i området och att tidplanen inte påverkats av överlåtelsen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg är att kommunen kommer att teckna tilläggsavtal med DGF Projektering AB om gestaltning, hållbarhetsarbete, praktiska överenskommelser om genomförandet med mera.

DGF kommer att bygga cirka 150 studentlägenheter. Företaget har sedan tidigare byggrätter för uppförande av studentbostäder, handel, hotell och skola i det nya området i Roslags-Näsby.

- Vi ser fram emot att bli en långsiktig aktör i området genom en aktiv och ansvarstagande förvaltning av hyresbeståndet. Vi är övertygade om att Roslags-Näsby kommer att utvecklas till en spännande, hållbar och dynamisk stadsdel där många nya och gamla Täbybor kommer att trivas i framtiden, säger Mattias Gunnarsson, projektledare DGF Projektering AB.

Läs mer om Roslags-Näsby på taby.se

Läs mer om området på roslagsnasby.com

Kontaktpersoner:

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande Täby kommun
E-post: erik.andersson@taby.se
08-555 590 00

Elisabet Lundgren, projektchef Roslags-Näsby, Täby kommun
E-post: elisabet.lundgren@taby.se
08-555 590 00

Mattias Gunnarsson, DGF Projektering AB
E-post: mattias.gunnarsson@gmail.com
070-835 03 80

Ämnen

  • Arkitektur

Regioner

  • Stockholm

Täby är en av regionens snabbast växande kommuner med fler än 70 000 invånare och 10 000 företag. Täby är känt för stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stabil ekonomi. Det gör Täby till en attraktiv plats för många. I takt med att nya stadsdelar växer fram utvecklas också kollektivtrafiken och vägarna. På sikt blir det ännu enklare att åka till Täby när Roslagsbanan förlängs till Stockholms city via Odenplan och just nu pågår också förberedelser för en framtida förlängning till Arlanda. Idag arbetar fler än 25 000 personer i Täby och med det strategiska läget nära både och Arlanda och centrala Stockholm är prognosen att det finns ytterligare 20 000 nya arbetstillfällen här år 2040.

Kontakter

Stefan Berg

Presskontakt Pressansvarig 0766439256

Annica Timmerman

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 590 00

Relaterat innehåll